Stečajni vjerovnik Nada Reljić dipl. Oec

Slavonski Brod, A Hebrang 7/9

 

St -14/01

DOMIN d.o.o-u stečaju

-ODBOR VJEROVNIKA

Predsjednik odbora gso. Mato Stanković

 

Predmet: Izvješće stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupk i  stanju stečajne mase

 

Kako su na odboru vjerovnika usvojena predmetna izvješća tražim da mi se ista dostave kao sastavni dio zapisnika sa sjednice odbora od 13.05.2008.godine.

 

Ukoliko sastavni dio ovog izvješća nisu dokumenti  temeljem kojih su se događale poslovne promjene vezane za stanje imovine dužnika ,tražim da mi se dostave  dokumenti i odgovori na slijedeće:

 

 

-          Izvještaj o fizičkom stanju  imovine posebice upravne zgrade, mlina, pakirnice i pogonske uprave , u  Domin-u , popis nedostajuće imovine , te izvješataj o načinu i organizaciji čuvanja iste,osiguranju od krađe i drugih oblika nastanka šteta

-          Dali je stečajni upravitelj osigurao imovinu i dali je i sam osiguran u skladu sa stečajnim zakonom.

-          Dali stečajni upravitelj ima rješenje o visini naknade

-          Troškovnik  stečajnog upravitelja koji je bio priložen uz stečajni plan od.5.6.2007.god

-          Odluka i dokument o prodaji  čelične konstrukcije kao i izvještaj o primljenim i utrošenim sredstvima

-           Odluka i dokumenti o prodaji i unovčenju imovine iz ZK   u Radičevoj ulici br.9. Slav. Brod

-          Dokumenti i odluke  vezani za stanje obaveza prema vjerovniku Cibalae-banka Sav. Brod

 

Takođe molim da mi odbor vjerovnika dostavi dokumente iz spisa 14-2001 i to:

-          Izjava o povlačenju punomoći  koju je Jergić Boško izdao Nadi Reljić , a temeljem „navodnim“postojanjem koje  mi je na skupštini 5.6.2007.g. uskraćeno pravo glasa ( ako takva izjava postoji)

-          Rešenje kojim je  Cestar d.o.o brisan iz upisa u ZK 430 i 431 Domin d.o.o.

-          Rješenje stečajnog suca od 31.03.2008.god.

-          Završni račun Domin d.o.o-u stečaju za 2007 i 2008 ( BU I BS)   

 

Takođe tražim izvještaj o stanju spora po tužbi Upravnom  sud RH za za poništenje  rješenja o exploatacionom  polju  Domin d.o.o. , te izvještaj o ostalim sporovima koji se vode pri sudu i u kojima stečajni upravitelj zastupa stečajnog dužnika.

 

Molim da mi u dogovoru s stečajnim sucem omogućite ostvarenje prava vjerovnika  i obavijestite me koji dan u koje vrijeme mogu doći  na   uvid u sve dokumente iz predmeta st. 14/2001