Nada Reljić dipl. oec.                                                St-14/01

Slavonski Brod, A Hebranga 7/9

Slav.Brod.9.02.2009

 

TRGOVAČKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

Steč. Sudac -GĐA VESNA VUKELIĆ

 

Predmet : dostava prigovora na prijedlog novog stečajnog plana Domin d.o.o.

 

Cij. Predsjednice

 

Iako na moje dopise ne reagirate, vjerojatno ih i ne čitate ,molim Vas da kao stečajni sudac nađete vremena da pročitate i pridate značaj mom prigovoru predloženom novom stečajnom planu, kako ne  bi došli u situaciju da i ovaj bude usvojen od Vas , a poništen na VTS. Ovaj prijedlog za to ima 100%  šanse.

 

U svom  prigovoru ponovo tražim da mi se dostavi izjava Jergića temeljem koje me je razvlastio punomoći o upravljanju mojim priznatim potraživanjima i temeljem koje ste me Vi isključili iz vjerovnika stečajne mase.

 

Takođe Vam ponovo dostavljam svoj prijedlog za smjenu stečajnog upravitelja Perić Joze, jer predlaganjem ovakog stečajnog plana škodi ne samo meni i vlasnicima Domina i vjerovnicima i vlasnicima Devona,  već i vama osobno, kao sucu, koji poznaje prava iz  domene trgovačkih društava i stečaja.Uz to Domin i dalje propada, nitko ga ne čuva niti obilazi, a imovina se osipa.To nije cilj niti jednog stečaja pa ni ovog.

 

Takođe vas molim da  stečajnom upravitelju naložite da za slijedeću skupštinu podnese iscrpan pismeni s dokaznim dokumentima, izvještaj o troškovima i da iste vi verificirate ili odobrite. Začuđuje činjenica da su troškovi stečaja u stečajnom planu 2006. god bili isti kao i u ovom prijedlogu. Znači li to da od 2006.g. stečajni uptavitelj radi besplatno ,ili da troškovi u lipnju ( greška 2007) 2006.g. nisu bili realno izkazani, ili da je neke troškove namirio iz prihoda.Stoga želim da znamo i prihode koji su ostvareni od prodaje imovine u Radičevoj obali i čelične konstrukcije objekta hidratizacije u Dominu   , te na čega su isti prihodi potrošeni.

 

Uz to bilo bi dobro da svoja rješenja i Zaključke uskladite s odlukama odbora vjerovnika, jer dok oni donose odluke o izradi stečajnog plana, Vi izdajete zaključke o prodaji. Osobno mi gotovo svejedno kako i kad će stečaj završiti, ali začuđuje da sudac ne poštuje odluke odbora vjerovnika.

 

Takođe kad već raspisujete zaključak o prodaji, bilo bi dobro da proučite zadnju procjenu vrijednosti i da nekako uskladite Zaključak sa istom a takođe da odlučite šta će se desiti sa imovinom koja procjenom nije obuhvaćena.Ne uzimajte stvari samo onako kako Vam servira stečajni upravitelj, barem ponekad provjerite njegovo znanje i rad.

 

U prilogu vam dostavljam copiju svog dopisa gsp. procjenitelju Šimanoviću,  te procjene ( ako ju nemate ) da se sami uvjerite kolika je procijenjena  sadašnja vrijednost imovine Domina.  Tržišnu ( prometnu) vrijednosti sudski vještak je utvrdio tako da je napisao: „ Za potrebe ove procjene usvaja se jedinstveni korekcioni faktor umanjenja radi lošeg održavanja i potrebe sanacije F= 0,95 ili negdje F= 0,90)  Ja pitam i naručitelja procjene i vas kao stečajnog suca, zašto je to bilo potrebno za ovu procjenu i tko je predložio i usvojio i kada i gdje primjenu tih korekcionih faktora i smanjenje sadašnje vrijednosti 90 i 95 % , pa tako došao do prometne vrijednosti do svega 5 ili 10 % za sve nekretnine ,osim zemljišta, koje na nečiju valjda žalost nije mogao umanjiti zbog  kao potrebnog održavanja. Da Vi ne bi morali zbrajati vrijednosti po objektima i parcelama  prilažem rekapitualaciju te procjene  iz koje se vidi da  sadašnja vrijednost Domina iznosi  22.631,929,00 kn,  a da je za potrebe ove procjene  svedena na tržišnu vrijednost od  5.200.171,20   kn. Korekcioni faktor  0.90 smanjenja zbog potreba odžavanja primjenje je čak i na upravnu zgradu koja je tijekom 2004 i 2005 u potpunosti obnovljanja i u kojoj je drugi kat tek izgrađen. Kako je učešće dokumentacije i komunalnih naknada veće od 5-10% ispada da procijenjena tržišna vrijednost objekata ne iznosi ni koliko vrijedi dokumentacija, oni  su dakle bez ikakve vrijednosti i čak manji. Možda Domin treba još nekome platiti da ukloni te objekte, pa da zemljište postane skuplje ? Ukoliko i Vi stečajni sudija smatrate da je ovako usvajanje korekcionih faktora zakonito, smatrati ću da se i sami učestvovali pri tom usvajanju. 

 

Stečajni plan sa smanjenjem kapitala zbog pokrića gubitka , ne može se provesti, jer Domin prije stečaja nije bio u gubitku i jer sadašnja vrijednost sredstava daleko premašuje upisanog kapitala i obaveza prema vjerovnicima. Slažem se da vjerovnici svoja potraživanja pretvore u udio i da se Domin za visinu  tih potraživanja dokapitalizira, ali na već upisani a ne na smanjeni iznos postoječeg osnivačkog  kapitala.

 

Ukoliko od Vas kao ni do sada ne dobijem  tražene odgovore , iste ću biti prinuđena zatražiti putem predsjednika vlade.On mi uvijek odgovori na svaki upit i poduzme mjere da dobijem  zadovoljavajući odgovor, ali do sada ipak nisam tražila da mi pribavlja informacije iz našeg suda.

 

Cijenjena predsjednice, ovo Vam pišem u dobroj namjeri, žao mi Vas je ,ali sve dalje ovisi o Vama.

 

S poštovanjem Nada Reljić                            

 

 

Prilog : procjena , rekapitulacija procjene , prigovor na stečajni plan, bilance uspjeha i stanja za 2005/2006 go.