Stecajni vjerovnik Nada Reljic dipl. Oec

Slavonski Brod, A Hebrang 7/9

U Slav. Brodu,15.08.2009.g.

 

Gda.-Vesna Vukelic Stecajni sudac

St-14/01 DOMIN d.o.o-u stecaju .

 

 

Predmet : Prijedlog za okoncanje stecajnih postupaka st-14/2001, 14/1991 i 19/2001

 

Cijenjena predsjednice i stecajni sudija,

Po vašem zakljucku od 5.5.2009.g., gsp. Peric Jozo se do danas nije ocitovao niti dao bilo kakav pisani prijedlog o okoncanju stecaja Domi n d.o.o. no , 20.07 o.g. mi je na telefon rekao da ste Jergicu dali rok za novi plan ili isplatu vjerovnika do 15.7, a ako to ne ispuni da se s Vama dogovorio da ce se po isteku Vašeg i njegovog godišnjeg odmora, pristupiti prodaji imovine Domin-a , pa ce se natjecaji raspisivati sve dok netko nešto ne kupi, pa makar i po najnižim mogucim cijenama.

Kao vjerovnik i Domina i Devona,te suvlasnik Devona-vecinskog vlasnika Domina .S tim se ne mogu složiti ni kao ekonomist, ni moralno, a ni pravno to nije utemeljeno niti su to intencije zakonodavca za tvrtke u stecaju.

Iako bih u slucaju prodaje imovine ja osobno prošla i bolje, jer sva imovina se nece ,niti može prodati, pa bi dakle Domin ostao pravna osoba i nebi se mogao likvidirati, ipak , to bi bilo najlošije moguce riješenje za sve vjerovnike u ovim stecajnim postupcima.Takvo riješenje odgovara samo stecajnom upravitelju, jer bi se od polucene prodaje prvo izmirivali troškovi stecaja , tj. njegova potraživanja koja prema zadnjem prijedlogu iznose preko 100.000,00 eur-a (plus dio koji je vec do sada naplatio ), iako ista vjerovnicima do sada nicim nije dokumentirao niti ste ih vi verificirali bilo kojim zakljuckom ili rješenjem.

Vi uporno odbijate razmotriti i dati odgovor o prijedlogu za smjenu stecajnog upravitelja , a koji egzistira još od 12.6.2006.g.a tada je podnijet je od strane vecinskog vjerovnika Jergic Boška.Možda to cinite iz razloga da novi stecajni upravitelj ne podnese tužbu za štete koje je sadašnji vec pocinio u ovom stecajnom postupku, te uporno tolerirare ponašanja stecajnog upravitelja,a Peric od Jergicevog zahtjeva pogoduje tom vjerovniku, iako nije ništa poduzeo da se cuva imovina Domina. Peric ,koji je do sada radio vec dvije procjene obje nepotpune i netocne , dva stecajna plana-oba pravo neprovodiva,te u svakom pogledu pokazao da strucno i moralno nije podoban za vodenje ovog stecajnog postupka iz kojeg eto planira kao troškove stecaja naplatiti još barem 100.000,00 eur-a, bez da je to icim dokumentirao.Razmatranje statusa stecajnog upravitelja preporuceno je i rješenje VTS XLVIPž-4176/07-4 , ni i to ste previdjeli Vi, ali ja izjavljujem da cu osobno, kao vlasnik imovine kojoj je zbog njegovog nerada nanesena velika šteta poduzeti sve što je u mojoj moci da stecajnom upravitelju bude isplaceno samo onoliko i niti jedne kune više nego što bude kao opravdano dokazao na svim sudovima u ciju nadležnost to pripada . Ja sam godinama zidala i opremala upravnu zgradu ,do uselenja je uredeno 26 soba s kupatilima, restoranom, dnevnim boravcima i svim drugim pratecim prostorom, , uredenje zgrade porte, ograde, do pocetka rada je obnovljen pogon mješaone i pakirnice malih pakovanja proizvoda na bazi CaCO3, a vec godinu dana , da ne govorimo sada 4 god.tamo je gotovo sve uništeno i pokradeno.Nema ni vrata , ni kupatila, ni parketa i da ne nabrajam.Odmah po preuzimanju uprave Peric je dao otkaz portiru . Dali je obrazložio zašto. Novac koji kako kaže nije imao , nije razlog za to. Taj portir je i do tada radio bez isplate placa, radio je barem staža radi, a iz stecajne mase bi se izmirili porezi i doprinosi za negove place. Da je dozvolio da taj portir radi i dalje, prodajom imovine koja je do sada pokradena polucilo bi se znatno više novca, nego bi koštala placa portira i hrana za pse koje je Peric zatekao u Dominu.Doprinosi na placu jednog portira iznose oko 1.000,00 kuna mjesecno, što bi za ovo 40 mjeseci od kada je stecaj iznosilo oko 40.000,00 kuna. To se moglo isplatiti i iz cijene koja se dobila prodajom starog željeza, to se moglo isplatiti i od prodaje samo 4.000 m3 jalovine koji se mogla „nagrecati“ po dvorištu, za toliko je manje mogla biti isplacena Cibalae banka , a Peric se mogao i „trebao „ osigurati za štete koje cini svojim radom. Peric ce nekome, a trebao bi i Vama morati opravdati takvo ponašanje. Ja na isto ukazujem i pišem od jeseni 2006.g. Vas moje pisanje ne zanima, ali ja zato necu prestati pisati, jer ni do samog stecaja nisam bila prestala zidati Domin .Peric je kasnije sklopio navodni ugovor sa Slavkom Opackom o cuvanju Domin-a, jer je Opacak poslovni suradnik Jergica i jer se na rudištu Domina nalazi Opackov utovarni stroj, ali Opacak tamo ode tek povremeno, pozove Perica, ili policiju kada primjeti da je nešto pokradeno i tu se završava sav posao cuvanja. To nije cuvanje, t o je izvještavanje o stanju, a cuvar je dobio otkaz. Ja se ovim ne prijetim, samo Vam po n-ti put ukazujem na nerad i nebrigu, ili za to postoje i teže kvalifikacije uz rijec namjerno, a imovinu koju sam gradila sam spremna braniti do kraja svog života , neovisno dali ce po okoncanju stecaja išta biti moje ili ne. Spremna sam se odreci vlasništva, ali ne i mirno dozvoliti da se rad i trud uništava i otuduje, a ,da Peric kao odgovorna osoba za to dobije još 100.000 eur-a. Ako mu tih 100.000 eur-a i dosudite, truditi cu se da ta sredstva vrati u Domin i popravi sva oštecenja koja su nastala njegovom krivnjom, neovisno o tome tko ce biti vlasnik te imovine.

Necu ulaziti u Vaše , Periceve i Jergiceve dogovore , niti u razloge zašto navodno inzistirate da Jergic treba položiti garanciju ( ili novac ) i za nepriznata ( od strane samog stecajnog upravitelja ) potraživanja PU , kad za otpis istih potraživanja s temelja zastare postoji nacelno rješenje i MF iz 2006.g., kad su ista zabilježena u ZK, ( pa time i osigurana ),te kad je rješenje suda u Sl. Brodu o priznanju tih potraživanja poništeno na VTS i vraceno na ponovno sudenje u Sl. Brod . Dovoljno je bilo da kao predsjednik Trg. Suda podsjetite suca tog predmeta, da se tužbe u stecaju trebaju rješavati po hitnom postupku i ta bi potraživanja prestala biti predmet ovog spora .Uz to dovoljno bi bilo da razmislite o pravu glasovanja vjerovnika –nositelja tih nepriznatih potraživanja,dali je isto utemeljeno na izvršnoj ispravi ( a nije ) ili samo na Vašoj odluci da im pravo glasa date, bez da su se o tome izjasnili ostali vjerovnici. Cinjenica je da je na skupštini Domin-a Porezna uprava imala pravo glasa i s potraživanjima koja joj stecajni upravitelj nije priznao , docim recimo ja u stecaju Devon kao vjerovnik s nepriznatim potražvanjima nisam dobila od suca pravo da glasam

Dade se zakljuciti , da ni Vi ne težite okoncanju stecaja po pravu i pravdi, ili ste za zainteresirani mnogo manje nego u godini kada ste uopce otvarali stecaj Devon ( a niste trebali , s obzirom na izjave pristupatelja duga ), no neovisno o tomu vjerujem da ce te se složiti da ove stecajeve treba okoncati jednom za svagda ,te da ce te ovaj moj prijedlog razmotriti, jer je zapravo najbolje riješenje i za Vas kao stecajnog suca u svim stecajevima vezanim za Domin . Iako ste po meni i Vi napravili mnogo slucajnih ili namjernih propusta, iako sam svojevremeno tražila Vaše izuzece, sada smatram da upravo Vi trebate i okoncati ove stecajeve

Iz razloga što se stecajni upravitelj pismeno nije ocitovao evo preko tri mjeseca, iako mu je Vašim zakljuckom naredeno da to ucini u roku 15 dana, a usmeno eto kaže da se cekaju aktivnosti od strane Jergica ili ce se uskoro pristupiti prodaji imovine, dostavljam Vam svoj prijedlog modela za pravedno okoncanje ovih stecajeva, a taj se sastoji u slijedecem:

Iako je Domin d.o.o. , pravno upisan kao vlasnik imovine ,ta imovina suštinski pripada svim vjerovnicima iz stecaja Domin, Devon i DP Domin. Povezujem ta tri stecaja u jednu cjelinu i nastojim predložiti pravedno rješenje za sve, pa makar i na moju štetu, ali šteta veca nego što jeste i nego što ce biti nastavimo li ovako, za mene i ne može nastupiti, a ni za ostale vjerovnike i vlasnike .

Ja kao vlasnik Devona, nikada Domin nisam preuzela ni radi bogacenja ni radi namjeravanja prijevare vjerovnika. Željala sam i 1994.g. spasiti što se spasiti dalo. Povremeno sam i uspijevala, onda gubila, na kraju kad je uspjeh bio gotovo zagarantiran definitivno sam izgubila. Vi sve znate kako i zašto, no evo sada predlažem ponovno oporavak, jer dokle god ima ljudi smatram ima i šanse da se nešto dobro i korisno ucini.

Vjerujem da ce ovaj prijedlog biti prihvatljiv svim vjerovnicima, osim sada tzv.( samozvanom ) Vecinskom vjerovniku, Jergic Bošku, ali kako sam dokazala ( rješenjem VTS BR: XLVIPž-4176/07-4 ) ta imovina visoke vrijednosti ne može se prenijeti temeljem relativno niskih potraživanja u odnosu na vrijednost imovine , do kojih je i sami znate došao ne samo otkupom po niskim cijenama s tudim novcem ,vec i prijevarom nas vlasnika Devona ( mene i sina Petra )

Ovim prijedlogom Jergicu se i dalje ostavlja mogucnost da s vremenom postane vecinski vlasnik, ali na nacin da od vjerovnika koji ce ovim prijedlogom postati vlasnici, otkupljuje dionice, po cijenama kako se dogovore izvan stecajnog postupka,pa ako te dionice i ne plati to ce biti problem prodavatelja, a ne stecajnog suca i upravitelja.

Kako Jergic Boško ne može namaci ni novac ni garanciju za isplate svih vjerovnika, niti je to nužno, a niti mu je to cilj sve dok se ne okonca i stecaj Devona ( a što isto ne može biti skoro ), kako mu sud ne može prenijet u vlasništvo Domin (bez realne procjene i osiguranja placanja iste ),kako se imovina Domina zasigurno na tržištu ne može prodati u cijelosti, ( pa dakle ni Domin likvidirati ) a kako se ne može u cijelosti ni fizicki podjeliti na vjerovnike , to je valjda vec svima jasno, da stecaj nece biti okoncan pravcem kojim je Jergic naumio ( izaci iz stecaja kao jedini ili bar vecinski vlasnik ) , kao ni prodaja i likvidacija kako je Peric naucio okoncavati stecajeve.

Prihvacanjem ovog prijedloga sud ce biti jednako pravedan za sve vjerovnike, ( pa i vlasnike Domina i Devona , ukljucujuci i mene ) i zakljuciti ce sve sporove vezane za dosadašnje stecajeve, kao i stecajeve same.Smatram da je ovo jedini nacin da se stecaj okonca, a da se ne ošteti ni sadašnje vjerovnike, niti cak Jergic Boška, niti vlasnike, niti vjerovnike DP Domina, da se isprave greške iz prošlosti,da se ne prave greške za buducnost, da Domin nastavi s radom, da dobije koncesiju i rudište . Ako Domin ipak bude propadao i dalje ,za to nece biti kriv ni stecaj ni stecajni sudac i upravitelji, vec vlasnici ako se ne budu mogli kao ljudi dogovoriti izvan suda i stecaja. Ako i dode do novog stecaja, taj više nece biti povezan sa ova sadašnja tri.

U prilogu ovog dopisa dostavljam Vam teoretski prijedlog modela za okoncanje stecaja, s mojom ocjenom svih pozitivnih posljedica po Domin i vjerovnike svih tvrtki ,a Vas molim da isti razmotrite. Ako kao ja ocijenite da je model prihvatljiv i provodiv, molim da ili formirate radnu grupu koja ce u kratkom roku od 30 dana predložiti konacni tekst plana i rješenja o okoncanju stecaja .U komisiju predlažem da ude pravnik koji ce i htjeti i znati saciniti prijedlog rješenja o okoncanju stecaja ili stecajni upravitelj Devona gsp. Mihic, zatim ekonomist koji ce htjeti i znati pribaviti realnu procjenu vrijednosti ili proširiti postojecu za vrijednost neprocjejene imovine, te istu rasporediti na utvrdena potraživanja ( priznata i nepriznata ), te koji ce zajedno pripremiti prijedloge za upise vjerovnika u knjige dionicara, naciniti prijedlog statuta , oformiti skupštinu dionicara, te kasnije u istoj zastupati vjerovnike s osporenim potraživanjima , za koje ce se osigurane dionice do okoncanja spora. Kao garancija da ce vrijednost tih dionica biti sacuvana može se naciniti zabilježba zabrane otudivanja i zaduživanja u zemljišnim knjigama Domin-a,na parcelama koje odgovaraju vrijednosti dionica i imovine. ( napr. najeca parcela br.kc. 20 i kc . 23 ukupne vrijednosti vrijednosti oko 9.0000.000 kuna. Nebi bilo dobro napraviti zabilježbu na sve parcele. Jer Domin poslije stecaja možda može dici kredit za isplatu vjerovnika koji ne žele biti dionicari , ili za investiranje u cilju bržeg osposobljavanja za rad.

Predlažem da se zajedno održe skupštine vjerovnika svih stecaja,da stecani upravitelji podupru takav plan i nacin zakljucenja stecaja i usvoji rješenje o okoncanju stecaja.

Ne protivim se cak ni da prijedloge rade kreatori dosadašnjih planova gsp. Peric, Zec i Stankovic, iako je neosporno da s nekim razlogom uporno nastoje provesti zamisli Jergic Boška. Voljna sam raditi u toj komisiji, ali ne inzistiram,ali bilo bi dobro da u komisiju ude netko neutralan i strucan, jer svako nestrucno rješenje ja osobno cu pobijati , i stecaj ce trajati tko zna do kada. To bi bila šteta cak i za Jergica,za druge vjerovnike, za vlasnike, a možda i stecajnog upravitelja i suca.

Ovaj prijedlog Vam šaljem sada, kako bi Vi mogli prije raspisivanja natjecaja o prodaji ( ako Vam je prijedlog prihvatljiv ) , izdati rješenja stecajnim upraviteljima da organiziraju rad komisije ili sami rade u naredna dva mjeseca, kako bi se cim prije mogle sazvati i održati skupštine i stecaji zakljuciti.

Ako Vam pak ovaj prijedlog nije prihvatljiv, vjerujem da imate bolji i da ce te ga uskoro objaviti, te vas s poštovanjem pozdravljam i podsjecam da ovi stecaji traju gotovo 4 godine i da je bilo kakav prijedlog bolji nego ovo trajanje u kojem su vec do sada nastupile velike štete na imovini.( a i dušama ).U ovom dopisu sam vjerojatno dosta gruba i oštra, ali Vi predsjednice znate i zašto. Znate zašto ste raspisali stecaj Devona ,a pet dobrih tvrtki vam dalo izjavu o pristupanju dugu, zašto ste na skupštini Domina „organizirali“ glasanje ) tako ,da u 26.000,00 kuna vecinski vjerovnici ( tada još ja s jergicem ) ne donesu odluku o izlasku iz stecaja i nastave s radom, vjerojatno znate i zašto smo se Jergic i ja razišli, zašto ste meni uskratili pravo glasa . Tada se zidala cesta CV, Domin je imao ugovorenu prodaju 6000.000 m3 kamena, zašto niste dozvolili da se prodaju barem onih 700.000 m3 zaliha materijala i još mnogo odgovora na pitanje zašto u ovim stecajevima, ima se i od Vas tražiti gospodo predsjednice. I ne moram Vas to pitati ja, ne mora Vas pitati nitko, Vi sebi odgovorite , i odgovorite si na pitanje jeste li tada dobro postupili, jeli od Vaše odluke itko imao koristi , ili je samo nastupila šteta i zavlasnike i za sve vjerovnike i za Opcinu Podcrkavlje i za Županiju Brodsko –posavsku.

Sada te štete nisu popravljive, ali ja sada upozoravam i isticem štete koje ce se nanijeti ako prihvatiti Pericev prijedlog i ako se prodaje imovina, a poduzece Domin ugasi- likvidra , kao pravna osoba :

Imovina se nece lako prodati , jer da se nešto dade prodati a da ne treba za buducu proizvodnju i korištenje rudišta za 12 godina koliko sam bila direktor i Devon i Domin bi to prodali i izmirili dugove iz 1991. I 1994.g.

Ako se i šta proda to može biti samo budzašto, a tada:

-Vjerovnici se izmiruju s niskim postotkom potraživanja, bez mogucnosti da više naplate i u buducnosti

-Domin i negovi vlasnici gube pravo na posjed, potom i vlasništvo istog, pravo na rudište i koncesiju.

-vjerovnici Devona ne dobivaju ništa , a time ni vjerovnici st. mase DP Domin, iako imovina suštinski pripada svima.

-ignorira se i poništavaju moguci ucinci sudskog rješenja Broj:II/P-142/99-62

-ignoriraju se cak i prava vecinskog vjerovnika, neovisno o tome što on ima volju dobiti više negu mu pripada.U slucaju rasprodaje imovine nebi dobio gotovo ništa.

-otvaraju se novi sudski i kazneni postupci vezani za ove stecaje i što šta još što sada i ne treba nabrajati.

Takvi tijek i takve rezultate okoncanja stecaja smatram Zakonodavac nije želio postici donošanjem i primjenom stecajnog Zakona kojeg Vi trebate štititi i provoditi.

 

Co: Peric Jozo St-14/01 DOMIN d.o.o-u stecaju .

ŽDO-Ggda Lazaric Vesna

 

U Slav. Brodu, 15.08.2009.g. CO: