Stecajni vjerovnik Nada Reljic dipl. oec.

Slavonski Brod, A Hebranga 7/9

Slav.Brod.21.09.2009

Visoki trgovacki sud

n/r predsjednika gsp.

ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr

Zagreb

 

Cijenjeni predsjednice

Iako sam vec pisala Vašem sudu o problemima pravnog procesuiranja tvrtke Domin d.o.o-u stecaju prisiljena sam obratiti za Vašu urgenciju u ovom stecaju , jer bez toga se isti nece skoro završiti ili ce se opet ponoviti greške iz 2007.g. koje ce se morati otklanjati i poništavati putem VTS. Da bih to sprijecila slobodna sam Vas zamoliti da na skupštinu vjerovnika Domin d.o.o.- u stecaju , sazvanu za dan 25.09.2009 u 9 sati, uputite barem kao promatraca nekog od Vaših sudaca koji ce Vas moci objektivno izvjestiti o ovom stecaju, a vjerujem da može i djelovati da se na skupštini ne donesu protuvpravne odluke, zakljucci i rješenja.

Osim što sam vjerovnik u ovom stecaju ja sam i suvlasnik tvrtke Devon d.o.o-u stec., a koja je pak vecinski vlasnik Domin-a d.o.o. Iz tih razloga nisam zainteresirana samo za naplatu svog priznatog potraživanja iz stecajne mase, nego i za ukupan iznos i vrijednost stecajne mase , kao i za izlazak iz stecaja temeljem stecajnog plana , a ne prodajom imovine I likvidacijom. Neovisno o mojim materijalnim interesima ovo pismo i poziv upucujem Vam kao ogorceni gradanin , koji ne može ravnodušno gledati ne samo neprimjenu naših pozitivnih zak. propisa, vec ne mogu gledati ni gluposti koje cine zasljepljeni nekim svojim vjerovatno ekonomskim interesima ili emotivnim frustracijama ( ili oboma ), da zapravo što dalje stecaj vremenski odmice ,mi smo bliži samom pocetku , a u meduvremenu nastaje velika šteta svake vrste. ( i na imovini i na propuštenim poslovima - gradnja ceste CV I dr.).

Za skupštinu sam nakon poništenja jednog i odbacivanja od strane st. suca drugog prijedloga st. plana koje je radio stecajni upravitelj, i ja kao vjerovnik dostavila svoj prijedlog stecajnog plana.Dostavila sam i analizu ( loše , nezakonite I nepotpune i procjene vrijednosti imovine, te opetovani prijedlog za smjenu st. upravitelja sa obrazloženjem dosad nastalih šteta , no kako do danas skupštini nisu upuceni nikakvi materijali , ocito i nece, to Vas molim da se odazovete ovom pozivu radi sprecavanja donošenja daljnjih nezakonitih odluka .

Stecaj Domin traje gotovo cetiri godine bez ikakvih radnji posljednje dvije godine cak i bez informiranja skupštine o poništenju rješenja o usvajanju st. plana iz 6.mj. 2007.g. Stecaj DEVON , vecinski Vl. Domina traje takode 4 godine,bez ikakvih radnji posljednje tri god., a stecaj DP DOMIN –st. masa nezavršen je od 1991.g. U sva tri stecaja je isti st. sudac gda Vukelic Vesna.

Stecajni sudac ne reagira na prijedloge o razrješenju džnosti stec. Upravitelja.

Jedan stecajni plan je od VTS poništen, drugi stecajni plan je rješejem st.suca odbacen

Dvije procjene vrijednosti su nepotpune i iskonstruirane na nisku vrijednost

Štete na imovin su preko milijun kuna, imovinu nitko ne cuva i nije osigurana

Stecajni upravitelj ne podnosi ni ocitovanja za koja mu rj. Izda st,sudac, a stecajni sudac ga ipak ne razrješava dužnosti.

Ne vodi se racuna o dijelu imovine koja pripada vjerovnicima Devon d.o.o I DP Domin-stecajna masa

Dio imovine je prodan,a stecajni upravitelj nikada nije podnio bilo kakav pismeni izvještaj ni o namirenim troškovima

niti o troškovima koje je u planu 2009.g.izkazao kao troškove stecaja ( još 758.181,00 kuna ) Za istragu o ovom stecaju podnijela sam ŽDO zahtjev za sprecavanje organiziranog kriminala

Obrazloženje:

Stecaj nad Devon d.o.o.-otvoren je 7.10. 1995.g.s gotovo neskrivenom namjerom da se isti odmah proda za visinu prijavljenih i priznatih potraživanja na prvom rocištu koji su iznosili 550.000 kuna. Stecaj je otvoren unatoc tome što je Devon u godini prije toga smanjio blokadu žiro racuna za preko 2.500.000 kuna i na dan prije otvaranja stecaja ista je iznosila 1.092.000 kuna. Pri tome je pet tvrtki s dobrim BON-om dalo izjavu o pristupanju dugu i izjave o prisupanju dugu ,te da ce obaveze izmiriti u roku 60 dana. Te izjave su dostavili odmah ( prvi radni dan ) u ponedeljak ujutro nakon sjednice u sudu za koju nisam pripremila te izjave iz prostog razloga što nisam ocekivala da ce se sudac odluciti na otvaranje stecaja. Privremeni stecajni upravitelj gsp. Kovacevic Ante, podnio je izvještaj iz kojeg se vidjelo da tvrtka Domin u vecinskom vlasništvu tvrtke Devon ima zakljucene ugovore o realizaciji visokodohodovnog posla u vrijednosti preko 60 milijuna kuna , da je korak do dobivanja koncesije, da je pri kraju uredenje upravne zgrade dogradene s namjerom prenamjene u dom umirovljenika, i da ce i Domin i Devon za nekoliko mjeseci biti bogate tvrtke, te je predložio odgodu donošenja rješenja o otvaranju stecaja. Isto je prihvacao i predstavnik samog predlagatelja stecaja MF-PU. No u utorak predsjednica suda je donijela rješenje o otvaranju stecaja

Kako sam se protivila prodaji Devonove imovine a koja se sastoji u udjelu u Dominu , a stecaj je ipak otvoren i sama sam potom bez protesta prihvatila i stecaj Domin-a. Ovo s razlogom da onemogucim dobivanje koncesije politickim mocnicima koji su htjeli kroz Devon prisvojiti Domin I “pokupiti” zaradu na prodaji kamena za cestu CV. U ljeto 2006.g. , da Devonu ne ostane nikakva šansa da ostane i malo suvlasnik Domina gda Vesna Vukelic imenuje novog st. upravitelja stecajne mase DP Domin i poziva ga da prijavi potraživanja vjerovnika bivšega DP DOMIN-a , koji je stecaj završen još 1994.g., a koje je u dijelu trebao isplatiti Devon. Taj stecajni upravitelj prijavljuje se u stecajnu masu DEVON sa potraživanjem od 7.590.159,21 temeljem ugovora o prodaji DP Domin-a, i to glavnice 2.919,782,19 s kamatama od 1994.g.u iznosu od 4.670.377,02. Stecajni upravitelj Devona sve priznaje bez ikakve provjere , a o d tada tj od 2006.god. ikada više nije održana niti jedna skupština DEVON d.o.o u stecaju , niti vjerovnici imaju bilo k akvih saznanja o tijeku I mogucem ishodu istoga.

Kao bitne cinjenice navodim da je i u tom stecaju DP DOMIN 1991-1994. Stecajni sudac bila gda Vukelic I da svih 12 godina od zakljucenja tog stecaja nikada nije pozvala Devon na placanje. Zbog navodnog neplacanja ( iako se sam naplatio demontažom i odvozom plinske stanice ) vjerovnik DP DOMIN-a Toplina d.o.o podnijela je tužbu raskid ugovora o prodaji DP Domina, tužba je rješenjem Broj:II/P-142/99-62 . trgovackog suda u slav. Brodu prihvacena , a žalbeni postupak pri VTS je još u tijeku. U stecaju Domina d.o.o ovoj se cinjenici ne pridaje nikakav znacaj, iako barem zbog nje stecaj još nije smatram trebao biti još otvoren, pogotovo ne kad je Domin imao ugovoren posao.Ali kad je stecaj vec otvoren, tada se o tome mora voditi racuna, jer ista imovina pripada I vjerovnicima DP Domin-a kao I vjerovnicima Domin-a d.o.o.

Stecaj nad Domin otvoren je 17.02.2006.g. Stecaj je otvoren pod uticajem saborskog zastupnika Sockovic Zdravka, koji je godinama prije bespravno vozio i prodavao Dominov kamen krecnjak kao svoj, sve dok mu sudskim presudama Broda i VTS to nije onemoguceno. Pocetkom stecaja Dominov kupac granuliranog krecnjaka -poluproizvoda na zalihama s kojim smo imali ugovor o prodaji 700.000 m3 vrijednog 5.000.000 kuna tražio je od stecajnog upravitelja i suca odobrenje za realizaciju tog ugovora, no ovi ga nisu prihvatili. Obrazložili su to time, da za isto treba koncesija , a kada im je on dostavio jednu presudu te iste sudkinje gde. Vukelic u kojoj je sama presudila I dosudila da za tu prodaju ne treba koncesija, na njegov ponovljeni zahtjev više se nisu uopce ocitovali.

Taj naš do tada kupac tvrtka Igonel u vlasništvu Jergic Boška, u savjetovanju sa mnom, a o tome smo sacinili I ugovor o zajednickom nastupu pri izlazku iz stecaja, posudio je cca 200.000 eur-a i otkupio je potraživanja od radnika. Ja sam na njega prenijela 700.000 svojih i tvrtke Management-club.d.o.o priznatih potraživanja, te smo na skupštini namjeravali vecinskim glasanjem donijeti odluku o izlazku iz stecaja i nastavka s radom. Skupština je sazvana tek za 10.mj.2006.g., ali pri glasanju nam je nedostajalo 26.000 kuna da naš prijedlog prode.Stecajni upravitelj je izložio svoje videnje kako Domin nema uvjeta za nastavak rada I predložio prodaju imovine, pri cemu je rekao da je imovina procijenjena za nešto oko 4.000.000 kuna. Procjena nije bila izložena u pisarnici,nisam ju bila vidjela , ali s obzirom da znam o kojoj imovini se radi ( Domin je bivša tvornica vapna) znala sam da nešto nije u redu i zatražila sam uvid u istu.Kada sam dobila procjenu napravila sam analizu iste i u spis dostavila svoj prigovor.

Naš prijedlog po otvorenoj preporuci stecajnog upravitelja i nimalo prikrivenoj s tim suglasnosti strecajnog suca, nije prošao. Ipak na prijedlog gsp. Zeca-, predstavnika direktora Cibalae banke prihvacen je prijedlog da se pristupi izradi stecajnog plana. Po završetku te skupštine predsjednica se dva puta preda mnom obratila Jergic Bošku sa sugestijom “ zašto ne kupute sami Domin “ Nakon te skupštine Jergicu sam dala mnoge podatke I kopije dokumentata, analiza, planova, certifikata I sl.kako bi isto dao strucnjacima da se radi stecajni plan. Strucnjak koji je to radio bio je gsp. Zec Od tada je Jergic vrlo rijetko komunicirao više sa mnom. Dal je Jergic trebao biti “bajpas” za Sockovica ili je nešto drugo razlog njegovoj promjeni odluke-ne znam.Ipak na moj pritisak jer sam slutila prijevaru , Jergic, ja koja sam udružila svoje potraživanje, gsp. Zeman koji je Jergicu dao novac I moj sin osnovali zajednicku tvrtku Saxum d.o.o.s dogovorom da ista nastavi s radom sa sredstvima Domina, preuzme obaveze prema vjerovnicima ,te da po isplati istih Devon I Domin izidu iz stecaja , a ja I moj sin bi im potom dali u skladu s ugovorom o zajednickom nastupu, 51 % Devonovog udjela u Dominu. No iza te dogovorene namjere krila se skrivena namjera Jergica ,da Domin preuzme kako mu je savjetovano. Stecajni plan koji je stecani upravitelj predložio, a sudac prihvatio predvidio je bio da Jergiceva tvrtka Igonel preuzima Domin u slucaju ako naša zajednicka tvrtka Saxum ne dobije kredit , a ako dobije kredit da ce tada SAXUM kupiti Domin. Saxum nije imao novca niti je bio tražio kredit koji bi mogao dobiti , vec je rijec saxum stavljana samo da stavi u zabludu mene, Petra I Zemana. Kako je medutim takav prijenos Domina na pa bio to I saxum predpostavljao cistu kriminalnu radnju na teret svih suvlasnika Domina, a I vjerovnika kojima se nije garantirala nikakva isplata, ja I sin smo se ogradili od tog prijedloga plana, I uputila sam prijavu ŽDO protiv stecajnog suca I stecajnog upravitelja , a radi sprecavanja organiziranoga kriminala. Dali su po istoj postupali I kakav je njihov nalaz nemam saznanja ,no predloženi stecajni plan samo uz ispuštanje tvrtke Saxum kao sudionika je na skupštini 5.6.2007.g. je usvojen. Pri tome mi stecajni sudac nije dao pravo glasa jer sam potraživanja prenijela na Jergic Boška Iako sam ja temeljem Jergoviceve punomoci svoja poraživanja 18.5.2007.godine ponovo vratila na sebe stecajni sudac mi je obrazložio da je jergic dao izjavu i da je tu punomoc ukinuo. Tek u svibnju ove godine mi je dano to njegovo “razvlaštenje “ i isto je dano s danom 21.5.2007, dakle kada me smatram nije niti imao od cega razvlastiti. Smatrali su dakle da se nemam pravo ni žaliti na taj usvojeni plan i da je stecaj završen.Ja sam medutim kupila od vjerovnika VAB-a banke potraživanje od 560,00 kuna, te kao najmanji vjerovnik uložila žalbu na rješenje o usvajanju stecajnog plana i dodjeli Domina tvrtki Jergic Boška. Ne radi imovine vec više ideala radi obradovalo mj rješenje Vašeg suda br. XLVI-Pž-4176/07-4 kojim je rješenje trg. Suda o usvajanju stecajnog plana poništeno I vraceno na ponovni postupak , prreispitivanje I odlucivanje.

Cijenjeni predsjednice od tada do danas vjerovnici Domina s ovim nisu zvanicno upoznati. Nije bila niti jedna skupština , niti im je poslan bilo kakav pisani material. Pune dvije godine mudrovalo se kako na drugi nacin Jergicu dati Domin. Sastajao se povremeno odbor vjerovnika, a clanovi istog su osim Jergica nezainteresirani .Predsjednik Stankovic Mato koji je zastupao radnike, prodao je potraživanja Jergicu ( za 60 % ), gsp. Zec namirio se prodajom nekretnine u gradu Brodu, PU potraživanja nisu priznata i u sporu su, a predstavnik Cestar-a niti ne dolazi.

Citavu godinu dana , od poništenja plana 23.11.2007 pa da 18.11.2008 godine nije se radilo ništa, a tada su napravili novi stecajni plan koji opet podrazumjeva nezakonitost procjene vrijednosti i nacin provedbe ucinili su slijedece:

•  Stecajni sudac 18.11.2008 objavljuje Zakljucak Broj: St-14/2001-239 o odredivanju javne dražbe o prodaji ukupne imovine Domin-a kao cjeline po ukupno utvrdenoj vrijednosti od 7,857.845,00 kn. Vrijednost “su utvrdili “ visinom utvrdenih obaveza ukljucivo i troškove stecaja,a ne nikakvom novom procjenom utvrdenom po sudskim vještacima.

•  Nakon tri puta obavljenog istovjetnog zakljucka stecajni upravitelj dostavlja vjerovnicima prijedog novog stecajnog plana , koji je daleko nakaradniji od plana koji je pri VTS poništen.

Tim planom,opetuje se volja i namjera dati Jergicu Domin ali sada na nacin da se vlasnicki capital Domina umanjuje u cijelosti zbog “ gubitaka u poslovanju “ i sadašnji vlasnici se brišu kao takvi iz sudskog registra, a na njihovo mjesto se upisuju vjerovnici koji prihate taj plan.kao capital unose tu istu imovinu Domina. Ostale vjerovnike ce Jergic Boško isplatiti kada ( i ako ) dobije kredit banke , odnosno zaradi u Dominu. Do tada ce kao garancija za izmirenje biti pismo namjere koje ce dati Partner Banka.

Kao dokaz da je taj plan dobar i da ce se njime vjerovnici izmiriti u 100% iznosu od 7.857.845 kn, služi im nova procjena imovine izradena po sudskom vještaku Šimanovicu po kojoj je ukupna imovina Domin-a procijenjena na 5.200.000 kuna. To je ujedno i dokaz da Reljic Nada nije bila u pravu kada se žalila VTS da Domin vrijedi mnogo više, a dokaz da je ova procjena dobra jeste i cinjenica da po utvrdenoj vrijednosti od 7.857.845.00 kn Domin nije htio nitko kupiti . Dakle imovinu vrijednu najprije nešto manje od 4 milijuna, a potom nešto više od 5 mil.na prodaju za 7.857.845 kuna i zbog neprodaje , zakljucuju da ista ne vrijedi toliko .

  Naravno ni ovu procjenu nisu dali u spis , ali sam ju ja putem jednog potencijalnog kupca ipak dobila.U toj procjeni cijenjeni predsjednice kao i u onoj prvoj , kao prvo velik dio imovine nije procjenjen , a kao drugo ono što je procjenjeno procjenjeno je ne na sadašnju vrijednost od 22.632.000,00 kuna , dakle 4 puta više nego se to vjerovnicima , a na štetu vjerovnika Devon , DP Domina i vlasnika prikazuje. Do tržišne vrijednosti od 5.200.000 došlo se na dogovorni nacin , pa je sudski vještak ispod svake procijenjene stavke sadašnje vrijednosti odredene nekretnine napisao: : Za potrebe ove procjene usvaja se jedinstveni korekcioni factor umanjenja radi lošeg održavanja i potrebe sanacije .Fu = 0.95 tržišna vrijednost je Sadašnja vrijednost x 0,05.) ili Fu = 0.90 a tržišna vrijednost je sadašnja vrijednost x 0,10

 Faktor smanjenja vrijednosti nekretnana za 90 % primjenio je cak i na novoizgradene i novouredene objekte, pa je vrijednost gradevina znatno manja od vrijednosti komunalnih prikljucaka i taksi , a samo zahvaljujuci zemljištu je i ispala 5,2 mil.jer tu ipak nije mogao primjeniti FU zbog održavanja.

Nakon analize ove procjene napisala sam opširan dopis stecajnom sucu, ali opet i državnom odvjetništvu, sa zahtjevom da se istraži tko i gdje je dogovorio da se za potrebe ove procjene primjeni Fa umanjena vrijednosti.

u 5.svibnja o.g.stecajni sudac izdala je Zakljucak br. St-14/2001-261 kojim je naredila stecajnom upravitelju da se ocituje o svim mojim navodima,te je u obrazloženju navela da je predloženi stecajni plan u potpunosti neprihvatljiv, ali do danas stecajni upravitelj nije po tom pitanju koliko znam ništa ucinio .

Sredinom osmog mjeseca dostavia sam stecajnom sucu svoj priJedlog modela okoncanja stecaja,a dana 26.08.o.g. stecani sudac je objavio rješenje Broj: St-14/2001-269 kojim za 25.09.2009. za 9. sati. saziva skupštinu vjerovnika sa dnevnim redom:

1. Rasprava i davanje mišljenja na utvrdene vrijednosti stecajne mase dužnika.

2.donošenje odluke o daljnjem tijeku stecajnog postupka (pristupanju izradi novog stecajnog plana ili unovcenje stecajne mase).

7.9.o.g. ja sam u sud dostavila zahtjev dopune dnevnog reda s tockom rasprave o izvještaju stecajnog upravitelja o stanju imovine, troškova stecaja I podobnosti daljneg obavljanja te funkcije. Za prvu tocku dn. Reda dostavila sam pisanu analizu procjene vrijednosti imovine, a za toc. 2. Dostavila sam I ureden prijedlog stecajnog plana .Dostavila sam I dopis kojim tražim da se vjerovnicima pisani materijali dostave prije skupštine, kako bi rasprava bila pripremljena ,pisanim obrazloženjem a ne da se svede na prepucavanje mene s jedne strane Jergicevih “igraca” s druge strane.

Kako do danas vjerovnicima nije stigao nikakav pisani material, a nije održan ni odbor vjerovnika , vjerojatno je da materijala nece niti biti.

Po mom prijedlogu više se riješava problem stecajnog suca , istog u sva tri stecaja, nego moj. Po tom prijedlogu ja predlažem preoblikovanje Domin d.o.o u Domin d.d .Ukupna vrijednost izdanih dionica bila bi 27.000.000 kuna što predstavlja 22.632.000 kuna procijenjene sadašnje vrijednosti po sudskom vještaku plus 4.400.000 dopune procjene za dio neprocijenjene imovine. ( vršna snaga, zemljište , ulaganja u rudište,zalihe robe) Tim dionicama izmirile bi se obaveze prema vjerovnicima sva tri stecaja , a vjerovnicima koji to neprihvataju daje se mogucnost izuzimanja imovine, namirenja ovrhom nakon stecaja ili preuzimanjem potraživanja na kredit od godinu dana.Kredit bi se vratio iz poslovanja, a obnova Domina bi se nacinila iz sredstava koja se dobiju od prodaje neprocijenjene imovine ili emitranja dionica temeljem vrijednosti iste. Domin bi izašao iz stecaja te sacuvao imovinu koju ima u posjedu (još ne i u vlasništvu , to je u postupku ) na rudištu mineralnog blaga CaCO3 zemljište od 20 hektara , te dobio koncesiju na isto , jer je pred samo dobivanje rj. o exploatacionom polju, a potom i koncesije otvoren stecaj.

Cijenjeni predsjednice, ovaj dopis pocela sam pisati da tražim osiguranje provedbe zakonitosti I poštivanja prava od strane Trgovackog suda u Slavonskom Brodu. Razmišljajuci medutim o našoj predsjednici koja je nesumnjivo obrazovana i pametna, stalno sam se pitala zašto se ponaša tako kako se ponaša. Zašto ne reagira na dopise i zahtjeve za smjenu stecajnog upravitelja , kada je evidentno da je on do sada u ove cetiri godine koliko stecaj traje, radio dva stecajna plana, dvije procjene, da nije podnio nikakav izvještaj o prihodima I troškovima, a traži još preko 100.000,00 eur-a ,da je prodao vec dosta imovine, da je otpustio cuvara, mnoge štete su nastale, a ona na to ne reagira . Vjerujem da je naša predsjednica i poštena osoba, da nije korumpirana. Do sada sam mislila da ima nešto protiv mene. No kako odista nema šta ni zašta ( osim mog upornog joj pisanja i upozoravanja ) imati protiv mene, tada mi jedini razuman razlog takvog njenog ponašanja pada na um strah. Možda je žena upala u klopku ili neku prljavu igru tih bahatih, nadobudnih i bezkrupuloznih varalica I “biznismena” stecajnog upravitelja Jozic Pere i vjerovnika Jergic Boška . Stoga Vas molim i za njenu zaštitu, bez obzira da li ju štitili od njih, ili cak i od nje same.

Zahvaljujem na Vašem vremenu, oprostite na opširnosti, ali ovo je nakrace što sam mogla uraditi, radi upoznavanja vas sa suštinom problema. Ja sam relativno stara žena, tijekom stecaja dobila sam mirovinu, kcerka mi je pred stecaj umrla, sin mi radi u Pakistanu za jednu dansku firmu. Meni više nije ni sila a ni stalo do imovine Domina, al mi je veoma stalo do poštivanja Zakona barem od strane onih koji ucestvuju u njihovom donošenju. Borba za zakonitost je još jedino što mogu pokušati dati kao svoj prilog boljitku ove zemlje i ispacenog naroda. Cijeli život sam mnogo radia i ucila. Od kad je stecaj naucila sam raditi internet stranice i u mirovni time krpam kucni budet. Zahvaljujuci internetu ovaj Vam dopis šaljem e-malom , s prilozima u pdf, ali da Vas ne bih opteretila nenužnim dokumentima , to sam linkala na svoje stranice da ih po potrebi možete vidjeti. Vi ili netko koga na ovu zamolbu uputite u Brod 25.09.o.g.Barem nekog od pripravnika koje citam primate na obuku, pa da vide kako se stecaj ne vodi, ali po mogucnosti molim ipak i nekog tko zna kako se vodi.

Lijep pozdrav

Nada Reljic

Kopija: vrhovni sud Hrvatske

Sl. Brod.21.09.2009

poziv za skupštinu 25.09.2009 za skupštinu do danas 21.9. nije stiglo ništa osin poziva na ogl.ploć i n.n.

Ja N. Reljić sam dostavila u spis, steč. upravitelju i odboru vjerovnika slijedeće::

dopuna dnevnog reda-traži se

prateći dopis stečajnom sucu

1..tačka dn. reda: analiza procjene raspravljati će se o ovoj procjeni

2.tačka dn. reda prijedlog st.plana reljić N. -rasprava ili o ovom planu -prijedlog steč. Upravitelj

3.tačka dopuna dn. reda: zahtjev za izvještaj st.upravitelja

3.1. štete u tijeku stečaja

prateći dopis stečajnom sucu

slike Domin d.o.o prije stečaja

 

 

linkovi: hronološki od početka stečaja 17.02.2006 do danas

prijedlog stečajnog plana Perić 2007 godine

procjena imovine 2007-postrojenja i oprema

prigovor na procjenu Nade Reljić

prigovor na plan N. Reljic

prijava ždo -prva 29.5.2007

Rješenje o usvajanju st. plana -prigovor nije niti razmatran

žalba nade reljić

rješenje VTS-poništenje plana 2.10.2007

Rješenje st.suca o odbacivanju 15.5.2008

zapisnik odvbora vjerovnika 13.05.2008.pdf

Zaključak o prodaji 17.11.2008

prijedlog stečajnog plana st. up.Perić 2009

prigovor Nade Reljić

procjena 2008

procjena u riječi i slici

bilance domin

dopuna priajve ŽDO(4-ta ) 2009

Zaključak st. suca