3

 

nazad

 

 «DOMIN» d.o.o.- PLAN AKTIVNOSTI  I  REZULTAT INVESTICIJA

SAŽETAK  INVESTICIONIH PROGRAMA PROIZVODNJE I USLUGA

 

                       ZA PERIOD 01.07.2006. DO 31.12.2009.GODINE                  

 GLAVNI CILJEVI :

 1.ISPLATA OBAVEZA IZ STEČAJA

 2.USPJEŠNO OBAVLJANJE  DJELATNOSTI I USLUGA I  PROIZVODNJE

Prema planu i programu  preustroja sa raspoloživim  kapacitetima u će se u  obavljati 

djelatnosti proizvodnje i prodaje: ( kapaciteti sušare i mlinice kamenog brašna ) slijedećih proizvoda:

 

1. stočne krede ,

2.vitaminsko mineralnih dodataka

3.filera za asfalt

4. punila za kemijsku industriju

5. materijala  za kalcizaciju tla

6. kamena za nasipanje cesta

Uslužne djelatnosti ( kapaciteti upravne zgrade ,  portirnice,benzinske pumpe )                                                                   

1. proizvodnja i prodaja hrane                                            

2. posluživanje i prodaja pića i napitaka

3.prodaja usluga nočenja

4.frizerske usluge

5. usluge trgovine ( maloprodaja)prehrambenih i duhanskih proizvoda

6. usluge benzinske crpke ( prodaja nafte  i motornih ulja)

djelatnosti sporta i rekreacije ( kapacitet skladišta 3000m2)

-         usluge prodaje i organiziranja bavljenja sportom i rekreacije građana

-         usluge saune, masaže i  najma gimnastičkih sprava

-         usluge organiziranja sportskih utakmica ( košarka, tenis, rukomet )

-         usluge organiziranja koncerata  i muzičkih manif

 

 

PLAN AKTIVNOSTI-PODCILJEVI ZA IZVRŠENJE CILJEVA

 

Aktivnosti vezani za ostvarenje  postavljenih ciljeva dijelimo na :

 

1.   aktivnosti organiziranja osposobljavanja   i investiranja u raspoložive kapaciteta  proizvodnje i kapacitete za obavljanje usluga

         2 . aktivnosti  pravno –organizacione prirode

 

 Aktivnosti  investiranja djelimo na :

    1.1  INV. u koncesiju

    1.2. remont i investicije  proizvodnih pogona

  1.3.    dovršetak novih investicija u ostalim poslovnim objektima

 

1.1. INVESTICIJE U KONCESIJU –osim do sada uloženih sredstava za istražne radove bušenja, izrade el. O Expl. Polju i dr. Planiramo da su potrebna sredstva do dobivanja koncesije još                        100.000 EUR. 

 

1.2INVESTICIJE U  PROIZVODNE  POGONE obuhvaća slijedeće :

 

                                                                             vrijednost   radova  u EUR  

  -   kompletiranje komandnog ormara, nabavka el.motora        15.000

 plamenika,  izmjena  vrata , stakala i sl.  

  -   remont i puštanje u rad  mlina, sušare i pakirnica

       prema ponudi  Oroplast-orosavlje                                        55.000 

-     nabavka druge pak. mašine a 2 i 5 kg                                     5.000                    

-         nabavka viljuškara  2 tone                                                      10.000

-         kupovina agregata                                                                  25.000  

-         montaža drobilićnog postrojenja                                            40.000

-         nabavka i montaža separacije                                                 40.000

-         nabavka utovarnog stroja i kamiona(pol)                             100.000

-         ostali inv.izdaci: HPT,INA, HEP                                           10.000

 

ukupno:                                                                                    300.000              

 

 

 

 

 

 

1.3. INVESTICIJE U POSLOVNE OBJEKTE

                                                                                               EUR

                                                               

1.3.1. investicioni radovi popravaka                                                      5.000

 

1.3.2.. adaptacija poslovnog u stambeni prostor                                15.000

-           

 

1.3.3.. ZAVRŠETAK NOVE INVESTICIJE i OPREMA                            130.000

           NA UPRAVNOJ ZGRADI

 

2.3. INVESTICIJE U SPORTSKO-KONCERTNU DVORANU

 građevinski radovi                                                                  80.000  

          -oprema                                                                         70.000            ukupno SRC DVORANA                                                        150.000

 

rekapitulacija investicija u osnovna sredstva

 

Rb

Naziv –os

Iznos EUR

1.

KONCESIJA                                                        

    100.000

2.

PROIZVODNI KAPACITETI

    300.000  

3.

DOM                                                                      

    150.000

4.

SRC ( SPOR. REKR. CENTAR)               

    150.000

 

5 

Investicije u osnovna sredstva                              

  700.000

 

 

 

 

PREGLED   VRIJEDNOSTI  UKUPNIH  OSNOVNIH  SREDSTAVA

 

 

OSN. SREDSTVA

količina

EUR-

J.cijena

UKUPNO

 

Potrebne

investicije.

 

 

1

ZEMLJIŠTE

Posjed rudište

30000M2

40 ha

10

300.000

nije procj.

0

 

 

2

Parkiralište

5.000M2

40

  20.000

0

 

 

3

Mlin  sušari

130T/DAN

 

750.000

130.000

 

 

4

Pog.KALFOS

10T DAN

 

  20.000

15.000

 

 

5

Transp. sred UT.STROJ,VILJUŠK. KAMION

 

 

 0.00

15.000    55.000

40000

 

 

6

Drobillica- TEMELJIMA

100T/SAT

 

   50.000

30.000

 

 

7

Separacija

30/t sat

 

0

  50.000

 

 

8

Dom-hotel

 

1300M2

26 SOBA

500

650.000

150.000

 

 

9

Porta-TRG.

 

40M2

500

 20.000

    5.000

 

 

10

Benz.pumpa

30000 LIT.

1000

 30.000

0

 

 

11

Tem.peći-stanovi

 

150M2

4 stana

300

 45.000

  15.000

 

 

12

Skladište-src

 

3.000m2

100

300.000

150.000

 

 

13.

Zg.pl.stanice-

100m2

200

20.000

    5.000

 

 

14

Zg.trafo stanice

60m2

200

12.000

    3000

 

 

15

Zg.pog.uprave

150m2

300

15.000

    5.000

 

 

16

kolektor

1 kom

-

14.000

    2000

 

 

17

mostići

2kom

-

10.000

0

 

 

18

Peći st.želj.i opr.

1000tona

80

80.000

0

 

 

19

Obj.hidrat-st.želj.i konstrukcije

300 tona

80

24.000

0

 

 

20

Dalekovod i vrš.snaga

9km.

1.000 kw

200/kw

Nije procj.

   30.000

 

 

21

VAGA KOLNA –meh.

60 tona

 

20.000

0

 

 

22

Zalihe ambalaže

Zalihe mat .kalcita                

Zalihe kamena

 

30.000 km

700000m3

6.500000m3

 

20.000

nije procj.

0

 

 

21

ukupno

 

 

2.400.000

700.000

 

 

 

 

 

 

  PLAN PRILIVA I ODLIVA 2006

                              -------------------------------------------------

 

PRILIVI iz prihoda                                                      4.270.000,00                                              

 

ODLIVIobaveze za troškove.                                         200.000,00

obaveze PDV                                                                  770.000,00

POREZ iz dobiti                                                              660.000,00

Obaveze za ispl.neotkuplj.obaveza DOMIN                 1.960.000,00

OBAV. ZA VJEROVNIKE-DEVON                                  400.000,00

Dobit za OSNIVAĆE  10%                                              264.000,00

Osnivać Devon    90 %                                                     16.000,00

UKUPNO ODLIVI                                                         4.270.000,00

 

 

                                      PLAN PRILIVA I ODLIVA 2007

PRIHOD-PRILIVI                                                     10.600.000,00

KREDIT DEVON ZA O.S.                                          4.600.000,00

 KREDIT DEVON ZA OBRT. SREDSTVA                   780.000,00                                                                             

UKUPNO PRILIVI                                                   15.980.000,00

 

 ODLIV.-TROŠKOVI                                                  3.900.000,00

INVESTICIJE U OS                                                    4.600.00000

Porez na dobit                                                               350.000,00

Pdv razl.UF i IF                                                             480.000,00

POVRAT ULOŽ. SRED. CESTAR                                300.000,00

DOBIT ULAGAČIMA 10%                                             628.000,00

DOBIT DEVON                                                           5.652.000,00

Ukupno odlivi                                                          15.980.000,00

 

 

PRILIVI I ODLIVI 2008

 

PRILIV-OD PRIHODA                                                 7.300.000,00

KREDIT DEVON  za osn. Sred                                      500.000.00

                             Za obrt. Sred.                                    700.000,00

UKUPNO PRILIV                                                        8.500.000,00

 

ODLIVI- TROŠKOVI                                                   4.300.000,00

POREZ NA DOBIT                                                        380.000,00

PDV IZNAD UF-IF                                                         600.000,00

INVESTICIJE U OS                                                       600.000.00            

DOBIT ZA ULAGAĆE-10%                                         2.620.000.00

UKUPNO ODLIV                                                        8.500.000,00

  

PLAN  OBRTNIH SREDSTAVA

                                                                                                            

POTREBNA OBRTNA SREDSTVA                                  EUR

Otkup potraživanja                                                         300.000

Ispl. Vjerovnika od kojih

 se ne otkupe potraž. i tr.stečaja                                           270.000

ukupno potr.obrtna sredstva za stečaj                                  570.000

obrt. Sred. Za tekuće fin.ispl. PDV  2007                              70.000

OBR. SRED. ZA pdv     2008                                              160.000                             

SVEUKUPNO OBRT.SREDSTVA                                       800.000

 

 

Izvori obrtnih sredstava

INVESTICIONI KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA  DO 31.12.2006               

Otkup potraživanja igonel                                              300.000

Udružena sred.devon –potr. N.R i MC                                100.000

Od M.CL.-potr.vam ing. Za isplatu  vjer.

od kojih nisu otkuplj. Potraž.                                               200.000

UKUPNO kreditna sredstva:                                           600.000

INV. U OBRTNA  SREDV.IZ PRIHODA I DOBITI  DOMINA

 

 

Reinvestira  DEVON iz dobiti 2007                                      110.000

                                   Iz dobiti 2008                                        90.000 

 

Ukupno                                                                                  200.000                                                                         

--------------------------------------------------------------------------------------------            

 

 

    REKAPITULACIJA   IZVORA –ZA OBRTNA SREDSTVA

RB

IZVOR

EUR

1

KREDITNA do otplate ulož.kapitala

 600.000

2

DOMIN- investicije

 200.000

3

 

 

4

Ukupno 1-2                                                 

 800.000

                   UKUPNE INVESTICIJE I POTREBNA SREDSTVA

Osnovna sredstva                               700.000 EUR

OOBRTNA SREDSTVA                                800.000   EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEUKUPNO                              1.500.000 EUR

 

 

Investicije po godinama                 2006       2007              2008     2006-2008

 U koncesiju                                                100.000                                                                                

Inv. U osnovna sredstava                            450.000      150.000

OSNOVNA SRED. UKUPNO                  550.000      150.000        700.000                                       

Otkup potraživanja  1-7 MJ.   300.000

Isplata vjerovnika    7-12        270.000

Inv. U obrtna sredsta                                     70.000       160.000

OBRTNA SRED. UKUPNO 570.000          70.000        160.000      800.000                                                                                 

SVEUKUPNO                      570.000        620.000       310.000    1.500.000

 

Povrat sredstava ulagačima  i profit

      kuna               Povrat                  profit

 

 

I gonel

Nada i

 

 

God.

povrat

profit

Povrat

Profit

 

2006

 

     8.000

 

  8.000

 

2007

 

  136.000

 

136.000

 

2008

1.100.000

  30.000

 

30.000

 

2009

  900.000

180.000

 900.000

180.000

 

2009

 

   354.000

 

354.000

 

2010 i dalje.

 

1.080.000

 

1.080.000

 

Po upl vam ing i okonč. Steč.devon

 

 

1.100.000

 

 

Za 5 god.

2000.000

1.434.000

2000.000

1.434.000

 

EUR

 300.000

 200.000

300.000

 200.000

 

 

 

 

PLAN RADNE SNAGE

2006.Godina.

 

1. redovan rad na  neodređeno vrijeme       3 čuvara

2. rad na određeno vrijeme  ( 4 mjeseca )   4 radnika na otpremi kamena

3. rad na ugovor o djelu- nadzor na rudištu – specijalizirana kuća ili manag.ug

4. izvođenje inv. radova – obrtnici i samostalna poduzeća

5.organizacija rada- managerski ugovor bez radnog odnosa

6. organizacija prodaje specijalizirane ustanove

 

PROIZVODNI RADNICI  2007.g. i dalje

 

rb.

Zanimanje

Stupanj obraz.

Broj radn.

Posao

Neto placa

1.

Tehnolog

VSS

1

Tehnolog i organiza. rada

 

2.

Rud. Inžinjer

VSS

1

Nadzor,org. Razvoj

 

3.

Strojarski ing.  

VS

1

Nadzor i održavanje

 

4.

Električar

KV

1

Nadzor i održavanje

 

5.

Bravar

KV

2

Održ.i ogon mlina

 

6.

Vodo instalater -kotlar

KV

1

Kotlovnica

 

7.

Vozać ut. Stroja

Kv

 

2

Rudište i rb.6

 

8.

Vozać kamiona

KV

1

Rudište i rb.6

 

9.

stolar

KV

1

Održavanje

 

10.

mehaničar

kv

1

Održavanje

 

11

Vozać viljuškara

pk

1

Utovar

 

12.  

Radnici u mlinu

Pk

pk

3

2

Pogon

pakovanje

 

13.

Radnici u kalfosu-MVD

pk

4

S sjene

 

14

Portiri i otprema

nk

3

12:24.

 

15

UKUPNO

 

25

 

 

 

 

NEPROIZVODNI RADNICI- USLUŽNA DJELATNOST

 

 

 

 

 

 

 

1

Med. Sestra

SS

3

 

 

2

Konobar

kv

5

 

 

3

Kuhar

kv

2

 

 

4

Kuh.pomoćnik

nk

2

 

 

5

Čistačice

nk

3

 

 

6

Blagajna i porta nabava

ss

2

 

 

7.

frizer

ss

1

 

 

8

trgovac

ss

2

 

 

 

UKUPNO:

 

20

 

 

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Direktor

VSS

1

 

dipl. pravnik

 

2

Direktor

VSS

1

 

Dipl. Oec

 

3

Sekretarica-

SSS

1

 

Dopisi, fakture obračun

 

4

knigovođa

SSS

1

 

 

 

5.

Domar-marica

VS

1

 

Vozać, nabava,

 

 

UKUPNO

 

5

 

4

 

 

Sveukupno                                      50

 

Prosjećna  kvalifik. Struktura kv-sss

Prosjećna bruto plaća  5000 kuna ( neto 3.600) 

Suma bruto plaća mjesečno  250.000 kn.

Mjesećna neto  plaća   3.000.000 kuna