STEČAJNI PLAN

DOMIN

DEVON DP DOMIN

PRIJEDLOG Vjerovnik N.Reljic.

 

1.UVOD

UZROCI STECAJA I UTICAJI VANJSKIH FAKTORA

RAZLOZI ZA IZRADU OVOG PRIJEDLOGA

OSNOVE PRIJEDLOGA

2.PRIPREMNA OSNOVA

KAPITAL I VLASNICKI ODNOSI

VRIJEDNOST IMOVINE

OBAVEZE PREMA VJEROVNICIMA

3.PROVEDBENA OSNOVA

4 PREOBLIKOVANJE

5 NAMIRENJE VJEROVNIKA

6. STECAJ DEVON

7.STECAJ DP DOMIN

8. TROŠKOVI STECAJA

 9. NASTAVAK RADA I OSIGRANEJ

10.UPRAVLJANJE I NADZOR NAD

11.ZAKLJUČAK

11.PRILOZI

PROCJENA

odluke

izjave

statut domin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

Pri trg. Sudu u Slav Brodu, vode se stecajevi na Devon d.o.o od 07.10.2005.godine, nad Domin d.o.o. od 17.02.2006.god, a nad DP Domin - stecajna masa od 6.4.1994.

Osim nezavršenih stecajnih postupaka na VTS u Zagrebu , vodi se i nekoliko parnca za poništenje prizatih potraživanja , ili za priznavanje potraživanja iz stecaja tvrtki Domin i Devon, te ovi stecajevi mogu još dugo trajati. Na VTS u Zagrebu vodi se i parnica -, po rješenju Broj:II/P-142/99-62 donešenim od strane Trg. Suda Slav. Brod, kojim rješenjem je poništen ugovor o kupoprodaji DP Domin-a, pa dakle samo osnivanje Domina i status vjerovnika Domina može postati veoma upitan., a znatno se poboljšati status vjerovnika DP Domin, cak i Devona, ( kao nekadašnjeg vjerovnika DP Domina ) No neovisno o tome šta ce riješti VTS status svih vjerovnika svaki dan se pogoršava,jer imovina propada, i ako budemo cekali VTS , necemo imati više imovine vrijedne diobe.

Iako je Zakonodavac Zakonom o stecaju za provedbu stecajnog postupka predvidio rok od 1,5 godinu ,a najdulje 2 godine, ovi stecajevi nisu se gotovo odmakli od pocetka, niti ima izgleda da se bez jednog ovakvog postupka i dogovora uskoro završe,kako zbog predvidljive sporosti VTS i rješavanja gore navedenih žalbenih postupaka koji su u tijeku,tako i zbog mogucih žalbenih postupaka koji ce nastupiti kao posljedica usvajanja nekakvih drugacijih i nepravednih planova i programa.

1.Ovim prijedlogom svi vjerovnici tvrtke Domin d.o.o, tvrtke Devon d.o.o i stecajna masa DP Domin izmiruju se u 100% iznosu Tj. u cijelosti pretvaranjem svog potraživanja u udjele, a potom u dionice društva Domin d.d.

2. Domin d.o.o, a potom Domin d.d. okoncanjem stecaja nije niti u cijem pojedinacnom vecinskom vlasništvu , tako da niti jedan vjerovnik, pa cak ni sada neke udružene skupine vjerovnika , ne može vecinom glasova donositi odluke, koje nebi bile podržane od barem 66 % suvlasnika, a potom dionicara.

3. Niti jedan od buducih suvlasnika , kasnije dionicara ne može samostalno raspolagati imovinom ni rezultatima poslovanja zbog same cinjenice da je vecinski ili najveci vlasnik, buducim društvom ce upravljati iskljucivo ljudi koje imenuje skuptina društva i koji ce istoj podnositi izvještaje o poslovanju.

4 .Jedna od najbitnijih cinjenica da izlazkom iz stecaja Domin d.o.o ostaje pravna osoba ,cime stjece uvjet za dobivanje rješenja o eksploatacinom polju i koncesiju na rudištu par.1343/5 Zdenci –Mlada Vodica , a što se planom o prodaji imovine ne dešava, jer nakon prodaje imovine Domin bi se likvidirao, a rudište bi pripalo DPZ i vjerojatno nekom “ pogodnijem“ nego su to vjerovnici i dosadašnji vlasnici Domina

5. Osim koncesije , Domin ce s temelja dosjelosti po isteku još nekoliko godina dobiti i u vlasništvo parcelu rudišta br.1343/5, jer je za istu davno platio naknadu za trajno korištenje. Povecanjem imovine porasti ce i vrijednost dionica, time i mogucnost prodaje istih na tržištu dionica, a time i naplate sadašnjih potraživanja koja prenosimo u dionice.

6 Domin izlazi iz stecaja neopterecen dugom i hipotekama , skupština može donositi odluke kako doci do izvora sredstava za financiranje obnove i dobivanje koncesije (iz kredita ili emisijom dionica u visini dijela vrijednosti rudišta ),obnovu i dovršetak gradnje doma umirovljenika, proizvodnih pogona dr.

7. Vjerovnici mogu izmedu sebe, ili na tržištu trgovati dionicama i tako svoja potraživanja pretvoriti u novac ili otkupom dionica od drugih vjerovnika postati vecinski dionicar.

8. Vjerovnici koji ne žele dionice mogu svoja potraživanja ustupiti na kredit Dpminu ili nekom od vjerovnika. Povrat kredita garantira Domin svojom imovinom, a za povrat kredita za ustupljenog drugom vjerovniku garantira vjerovnik koji je kredit preuzeo i pretvorio u svoje dionice.Isplacuje ga iz svoje dobiti ili drugih izvora i za to ne odgovara niti Domin, niti sud i stecajna masa.

9.Vjerovnici mogu donijeti odluku o izlasku iz stečaja s rješenjem da svoja potraživanja namire nakon izlaska iz stečaja ovrhom žiro računa ili imovine.Rješenje o takvom izlasku iz stečaja ujedno je i ovršno rješenje za vjerovnika koji se izjasni za tu varijantu izlaska iz stečaja i naplate svojih potraživanja. Prednost naplate nakon stečaja jeste da će Domin raditi i ostvarivati neke prihode i prilive novca na žiro račun, dočim stanje "Domin -u stečaju" nije obečavajuče jer stečaj bez ikakvih pomaka i rezultata traje već gotovo 4 godine , a imovina Domina propada.

10.Okoncavaju se sva tri stecaja i sudski postupak u predmetu Broj:II/P-142/99-62. Ukoliko pak ovaj stecaj ne okoncamo na ovaj nacin rješenje iz ovog postupka moglo bi ozbiljno ugroziti status vjerovnika Domin d.o.o –u stecaju i sve vratiti na sam pocetak,te prioritet namire dati vjerovnicima DP Domin-a ( Devon tada uvjetno receno bolje prolazi ) potom vjerovnicima Devona-kojih osim DP Domina gotovo i nema, pa tek tada vjerovnicima Domin- a Uz to gube se zasigurno najmanje 3-4 godine rada , što je šteta za sve.

1.1.UZROCI STECAJA I UTICAJI VANJSKIH FAKTORA

Iako su za otvaranje stecaja nastali zakonski uvjeti još 2001.god.stecaj je otvoren tek 2006.g., a ovdje smatram za potrebno osim zakonskih istaci i subjektivne razloge otvaranja ovog stecaja upravo tada, kao i rad Domina d.o.o od 1994 do 2006.g.

Tijekom 1994.g. izvršena je revitalizacija pogona koja su uslijed stecaja i rata bila devastirana, uposleno je 110 radnika, izvršena prenamjena proizvodnih kapaciteta i usvojen novi proizvodni program, pribavljeni atesti , te se sa proizvodnje vapna preorjentirao na proizvodnju materijala za kalcizaciju tla, stocne krede s vitaminsko-mineralnim dodacima , filera za asvalte , te materijala za nasipanje tla i izgradnju podloga za ceste i Domin je 30.09.otpoceo s radom. Ipak u kratkom vremenu se nije moglo ni proizvesti i naplatiti visoke obaveze za troškove i investicije,place i doprinose , pa tako ni za isplatu vjerovnika koji nisu htjeli u svuvlasništvo. 1995.g. veliki kupci materijala za kalcizaciju tla i stocne krede , tadašnji PIK-ovi otpoceli su proces pretvorbe i privatizacije , došli u stecajeve i Domin nije mogao naplatiti isporucene im proizvode. Osim toga uslijed u stvari dobrog pocetka rada Domin-a nastupila je zavist i porasli su apetiti nekih politickih mocnika , te se nad Dominom , vecinskim vlasnikom Devonom i rukovodstvom direktorom N. Reljic i Petrom Reljic provode brojne represije ,koje su dovele do prestanka aktivnosti i rada Domin-a,radnici su napustili Domin i nekoliko godina sve je bilo ponovo u propadanju i mirovanju. Radena je revizija pretvorbe, izdana zabrana prodaje, zaduživanja i rada Domin-a, nad rukovodstvom podignute krovocne prijave i mnogo toga još, ali ipak nitko nije proglasio stecaj iako je prijedlog od PU dan još 2001.g. Za vrijeme dok je Domin bio u stari napušten, svako svašta iz njega krade i odvozi, a tvrtke nekih politickih mocnika su s rudišta Domin-a odvozile kamen i prodavale za gradnju cesta kao da je njihov, i nitko ih nije mogao ili htio sprijeciti u tome, osim što je Domin protiv njih podnio kaznenu prijavu i tužbu za odveženi material.

2002 promjenom vlasti pomenute tvrtke ipak prestaju s odvozom Dominove robe i Domin ponovo pocinje s obnovom i radom. Rukovodstvo Domina donijelo je odluku da se ponovo obnove proizvodni kapaciteti mlinica , sušara, separacija i pakirnica ,uredi zgrada pogonske te izvrši prenamjena upravne zgrade u dom umirovljenika . Od 2002 do 2005.g.mnogo toga je ucinjeno, sazidan je novi kat na upravnoj zgradi, uredeno 26 soba s kupatilima, uredeni su dnevni boravci na svakom katu,kuhinja, restoran, dozidan annex – dvorana za rucavanje i ostali prateci prostori. Sve je to ucinjeno vlastitim sredstvima Domina od prodaje kalcita i nešto opreme, bez kune duga, i planiralo se u proljece 2006.g. dom otvoriti . Domin takode obnavlja dio proizvodnje i poduzima mnoge korake za dobivanje koncesije na rudište. No tada se pocinje graditi auto cesta CV , a Dominov kamen ušao je u project izgradnje iste za dionice od Ðakova do Bosne. Domin sklapa ugovor o zajednickom nastupu i ulaganju u koncesiju , te prodaji kamena s tvrtkom Cestar u kolicini od 6.000.000 m3 vrijednosti 54.000.000 kuna i s tvrtkom Igonel o prodaji tada raspoloživih zaliha robe-granulata kalcita u vrijednosti preko 5.000.000 kuna. Nažalost u roku svega 5 dana od održavanja javne rasprave o dodjeli exploatacionog polja Dominu , kada su politicki mocnici ( jer vlas se ponovo promijenila I ponovo su došli bivši mocnici ) vidjeli da ce RH koncesiju dodjeliti Dominu i da oni nece kao ranijih godina moci odvoziti kamen a da im nitko ništa ne može, dakle samo pet dana potom nad Devon d.o.o po hitnom postupku otvoren je stecaj.

Stecaj dakle nije bio otvaren od 2001.g.kada je PU dala prijedlog, , ali tek 07.11.2005.g.jeste, neovisno što je stecajnom sucu dostavljen izvadak iz FINE-a iz kojeg se vidjelo da je Devon blokiran sa svega 1.092.000 kuna, da je u posljednjoj godini blokada smanjena za preko dva milijuna kuna, neovisno o tome što je pet tvrtki dalo izjave o pristupanju dugu i saniranju istog u roku 60 dana. Ni PU nije htjrela povuci prijedlog za stecaj iako je u Zagrebu bila na rješavanju žalba o otpisu obaveza Devona i Domina i po kojima su Devon i Domin evo dobili te sporove , ali nažalost stecaj je vec bio otvoren.

Necu ulaziti u razloge stecajnog suca ,niti PU , to ostavljam njima na savjest, medutim namjera koju su otvaratelji stecaja imali je osujecena i zato smo danas opet na pocetku , a tijek stecaja da sada je bio kako slijedi. Odmah na prvoj skupštini Devona u stecaju stecajni upravitelj je predložio da se pristupi prodaji Devona, odnosno njegovog udjela u Dominu ( Domin tada još nije bio u stecaju ) I to odmah po cijen 20 % niže od vrijednosti vlastitog kapitala Devona, te je iz toga bilo vrlo razvidno da netko politickim uticajem želi jeftino kupiti Devon, koji u miraz donosi Domin s ugovorima od 65.000.000 kuna , exploatacionim poljem i koncesijom na vidiku. Procelnica porezne uprava me zove i nagovara da povucem žalbu iz Zagreba, a da ce mi za uzvrat ( Dominu ) otpsati dugove i povuci prijedlog za stecaj ( pa ce taj netko dakle dobiti Domin i bez dugova ), no to ne prihvacam , te je tako došlo i do otvaranja stecaja nad DOMIN d.o.o.17.02.2006 Nakon toga za Devon je održana još jedna skuptina vjerovnika 15.12.2006.god.na kojoj novoimenovani stecajni upravitelj stecajne mase DP Domin podnosi prijavu potraživanja za tu masu u visini od 7.590.159 kuna, stecajni upravitelj Devona priznaje potraživanje ,i prema tome Devon i dosadašnji vlasnici Domina , nemaju nikakve šanse da iz stecaja izadu bilo kako osim likvidacijom, gube sva upravljacka i žaliteljska prava, a Domin ce provoditelji stecaja ( cilj je ) moci dati kome hoce . Na tom putu ih istina sprijecava novi vjerovnik Jergic. Otkupio je vecinu potraživanja Domina i glasanjem je skupština Domina mogla i trebala još pocetkom 2007.g.donijeti odluku o izlazku iz stecaja te nastaviti s radom i zaraditi mnogo novca na CV.Kažem mogla, ali nije. Sami ste svjedoci i ucesnici tog glasanja i znate bolje nego ja, zašto ste glasali kako jeste, te smo Jergic i ja kao predlagatelji istog plana na glasanju “izgubili “ s razlikom od 26.000 kuna. Nakon te skupštine Jergic je iz nekog meni nepoznatog razloga , odlucio se da me svega iskluci ( ali mi nije vratio moja potraživanja niti status vjerovnika ). U Devonu nikada više nije održana niti jedna skupština za evo 4 godine, a i u Domin skupštine nije bilo dvije pune godine.(od 6.mj. 2007.god).

Tijekom ovog stecaja kao clanovi skupštine vjerovnika niste upoznati s mnogim pokušajima raznih malverzacija, no cinjenica je da je skupština 6.6.2007.g. bila usvojila stecajni plan. Po tom planu Domin bi sa svim svojim sredstvima, pravima, potraživanjima i dr. bio predan vjerovniku Jergic Bošku, koji bi ga isplatio u nekom roku, bez posljedica za neplacanje. Jergic je vjerovnik postao na nacin da je od drugih vjerovnika otkupljivao potraživanja, a od mene ih cak dobio bez naknade .Plan je usvojen , Jergic je glasao i u moje ime. Ja s am od vjerovnika VABA kupila potraživanja od 560,00 kuna, na usvojeni plan uložila žalbu I temeljem žalbe iz razloga VTS lako ocljivih mnogih nepravilnosti, taj plan je 23.11.2007 poništen.

Stecajni upravitelj i sudac nisu cak skupštinu vjerovnika obavijestili da je njihov stecajni plan poništen, a godinu dana potom sudac donosi rješenje o prodaji imovine Domina. U tri pokušaja i objavljena natjecaja o prodaji nitko se kao kupac nije javio. U svibnju ove godine stecajni upravitelj šalje vjerovnicima na razmatranje novi stecajni plan , kojim se opet , samo sada na malo perfidniji nacin želi sadašnjim vlasnicima uzeti, a Jergic Bošku dati Domin, a vjerovnike bi opet izmirivao kada Domin zaduži kod neke banke , ili zaradi na njemu.I na taj prijedlog sam stavila prigovor, stecajni sudac je sada ipak na to reagirao i izdao zakljucak stecajnom upravitelju da se ima ocitovati na moj prigovor u roku 15 dana. Do danas Peric to nije ucinio, a ovih dana mi kaže kako ce se po povratku s god. odmora, opet raspisivati natjecaji o prodaji, pa dok se ne proda. Stecajni upravitelj racuna ako treba i na nisku cijenu, jer sve što se utrži prvo ide njemu za pokrice troškova secaja,koji je u zadnjem planu navedeno iznose još 758.181 kuna, iako nam kao skupštini stecajni upravitelj nikada niti jednim slovom nije dokumentirao nastale troškove , kao niti isplate do sada utržene movine Domina. ( nekretnina na Radicevoj obali i celicne konstrukcije u Dominu ).

Stog razloga jer sagledavam da vjerovnici Domina, a da ne spominjem vjerovnike Devona DP Domina imaju vrlo male šanse da bilo šta naplate iz ove stecajne mase bilo iz prodaje, bilo iz predaje iste Jergicu, sacinjavam ovaj prijedlog ,da spasim što se spasiti dade, a skupštine neka odluce. Dalje nije niti moja savjest, niti su moji “apetiti” više da iz istog izvucem koristi za sebe osobno.