stečajni upravitelj Nada Reljić  OIB 63776354688

SLAVONSKI BROD, Nadelje A..H HEBRANG blok 7/9

                                                                                                                  za oglasne ploće sudova

  izvještaj privremenog stečajnog upravitelja u predhodnom postupku

   
EXABIT TRADE d.o.o., Velika Gorica  OIB: 91485193053 na Posl. br. 85 - St-5871/16  ZAGREB

 
KALČIĆ TRANSPORTI d.o.o.  OIB 79840061628 PAKRAC Na Broj:1/ St-369/2017-9 TS Osijek SS SLAVONSKI BROD
PREDSTEČAJNI POSTUPCI  -GRANOLIO d.d. VJEROVNICI- PRIZNATE TRAŽBINE
     OSPORENE TRAŽBINE
PREGLED SVIH TABLICA -SUMARNI
KAMARIŽ d.o.o., Pag, Križevačka 2, OIB:97276329692 Poslovni broj 2 St-213/17  TRGOVAČKI SUD U ZADRU


SARA DOM j.d.o.o.Zadar, Josipa Kosora 29, OIB: 95513087661
Posl. br. St-294/17 TRGOVAČKI SUD U ZADRU


LOVRIĆ-B d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 8, OIB: 30374691028
Posl. br. 85.St-2429/16  TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU


OBLICI DIZAJN d.o.o., Zagreb, A.Šenoe 21, OIB: 24141818632
Posl. br. 85. St-2339/16  TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

 

 

 

                                                                                  NASTAVAK STEČAJNOG POSTUPKA NAD STEČ. MASOM

SREBRNJAK, štedno-kreditna zadruga, u likvidaciji Zagreb St-1463/2016    TS Osijek SS SLAVONSKI BROD


POLET d.o.o- u stečaju O
IB:92834168272 UMAG
IZVJEŠTAJ OBRAZAC 21
St-655-16-8  TRGOVAČKI SUD U ZADRU
St-655-16-8  IZVJEŠTAJ


CAVALLINO d.o.o
. -u stečaju 53,MBS 030073745 OIB: NASTAVAK STEČAJA
20600631722 Slatina, Lukavac
IZVJEŠTAJ OBRAZAC 21


St 1341/2016-8 trgovački sud u BjelovaruSt
1341/2016-8 trgovački sud u Bjelovaru
 ISTRO TRGOVINA d.o.o  Ribarska bb, Tribunj, OIB: 34238241841,

 IZVJEŠTAJ OBRAZAC 21


St-24/16TRGOVAČKI SUD U ZADRU
St-24/16TRGOVAČKI SUD U ZADRU
   4D d.o.o. OIB: 87728939488, MBS: 040096019, Fažana, Valbandon, Mala vala
  IZVJEŠTAJ OBRAZAC 21
10 St-2285/2016-4T  TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
10 St-2285/2016-4T  TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
   
   
DELTA BLATO -OIB 02734240858
 ST-5877/16
DELTA-BLATO TABLICE STEČAJNOG UPRAVITELJA TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU