Untitled Document
 

 

DOBRO DOŠLI NA MOJE STRANICE

EKONOMISTI NA POSLOVIMA RACUNOVODSTVA

Cijenjeni i dragi sugradani i sugradanke i posjedioci ovih stranica

Želja mi je da na ovim stranicama nadete sve što je nužno znati za vodenje vašeg posla zato sam si dala truda da iz  raznih izvira  prikupim informacije na ovo jedno mjesto -za Vas

 • Vec preko 20 godina kod nas je zaživilo privatno poduzetništvo no još uvijek mnogi imaju  problema oko "papirnatog" dijela posla.Tim više što je zadnjih nekoliko godina privreda osiromašena, a cijene usluga ove vrste posla  predstavljaju znacajnu mogucnost uštede na trokovima vašeg poslovanja.
  Kako  vodenje administrativnih i knjigovodstveno-financijskih nije posao koji može donijeti dobit i poboljšati  rezultate poslovanja, a nije ni nešto što covjek u želji da uštedi ako vec ne može zaraditi za knjigovodu ne može nauciti i sam.Stoga cu na ovim stranicama nastojati da Vam približim i jasno teoretski i prakticki pokažem kako se  rade ti poslovi, tako da s jedne strane ne morate placati ekonomiste , pravnike i druge administrativne radnike, a s druge strane i vi koji ga placate, da znate što i kako ovaj radi.Ovo se naravno odnosi na Vas koji nemate veliki opseg posla, koji želite poslovati  zakonito,te redovno dostavljati uredne ivještaje i poslovne knjige organima koji vrše nadzor nad Vašim radom u porezno-knjigovodstvenom i administrativnom dijelu vašeg posla.   Ove stranice radim i radi pomoci mladima koji brzo mogu nauciti sami voditi svoje knjige, dok ne zarade dovoljno da mogu platiti i profesionalca. Želim da Vam budem od pomoci.

Ukoliko pak spadate u srednja ili veca poduzeca i ako imate povremene potrebe za strucnijim i obimnijim obradama Vaših dokumenata, izradom raznih elaborata financijsko-ekonomskog karaktera, tada Vam kao dugogodišnji financijsko-knjigovodstveni radnik i sudski vještak za ove poslove , nudim  usluge našeg poduzeca , a  vezano za vaše

 • investicijska aktivnost, suradnja na izradi investicijskih programa, prijava investicija i financiranje, aktiviranje investicija, obracun amortizacije osnovnih sredstava, metodologija obracuna amortizacije
 • procjena vrijednosti imovine poduzeca, procjena osnovnih sredstava, procjena financijske imovine poduzeca, procjena potraživanja iz kupoprodajnih odnosa
 • organizacija i rukovodenje racunovodstveno financijskim poslovanjem: platni promet, udruživanje sredstava, cash flow poduzeca, obracun placa, izrada završnog racuna
 • kreditno poslovanje s bankama , osiguravajucim zavodima, poduzecima priprema kompletne dokumentacije vezane za kreditni zahtjev, sklapanje ugovora o kreditu, osiguranje povrata kredita (priprema dokumenata vezanih za upis hipoteke), kontrola obracuna kamata i sl.
 • koordinacija deviznog poslovanja
 • komercijalne aktivnost i s aspekta financiranja, izrada kupoprodajnih ugovora, ugovaranje instrumenata osiguranja placanja, placanje obveza po njima ili naplata potraživanja poznavanje ukupne zakonske regulative iz financijskog poslovanja, zakon o racunovodstvu, zakon o bankama, vrijednosnim papirima, zakon o obveznim odnosima, mjenici, ceku, zakon o reviziji i ostala regulativa iz djelokruga poduzeca koordinacija aktivnosti i definiranje zadataka kompjuterskog organiziranja financijskog i komercijalnog poslovanja
 • analiza likvidnosti, solventnosti i rentabilnosti poslovanja poduzeca
 • ocjena boniteta komitenta prije donošenja odluke o odobrenju kredita

 • izracune: tržišne vrijednost vrijednost dionica ili poslovnih udjela, place, kamate, kapitalizirane rente, naknade izgubljene dobiti, otplatne rate kredita ili nešto slicno?

 • Treba Vam izracun zakonskih zateznih kamata u ovršnom postupku i brojevi svih aktivnih transakcijskih racuna ovršenika?
 • Želite provjeriti bonitet poslovnog partnera ili pribaviti temeljne financijske izvještaje?
 • Zanima vas kao tužitelja da sudski postupak traje krace jer cete pripremiti svu potrebnu financijsku dokumentaciju za tužbu i izracune utemeljene na ugovornim i zakonskim odredbama?

 • savjetodavne usluge kada ne stignete pratiti ucestale promjene propisa ili nemate vremena tražiti odgovore na raznim stranama ili vam nema tko odgovoriti na pitanje?

Odskora sam položila ispit za stecajnog upravitelja ,a obzirom da je moja tvrtka Domin vec 12 god u stecaju,te je i tu moje iskustvo neosporno,  to cu vam i kao dužniku i kao vjerovniku vrlo rado pružiti savjete

Osim toga obavljamo i usluge veleprodaje na domacem i inozemnom tržištu s kompletnom obradom dokumenata vezano za isto.
 • Adresa ureda: tvrtka Istina j.d.o. naselje A. HEBRANG  7/9
 • o98-959-1441za financije-racunovodstvo, sudsko vještacenje , stecajeve, izradu web stranica , obuku i instrukcije, porezno savjetovanje, pravno-ekonomske i administrativno pravne poslove.
 • Tel.: (35) 272-519, (035) 451-014  Fax: (035)453-0504 mob. 0914517640
 • Tvrtke Organika d.o.o. Zagrebacka 230,  35000 Slavonski Brod,
 • 098-439-797 , za kompjutore,trgovinu , Ino- poslovanje, turizam, sport
 • 098 918-7977 za reviziju poslovanja, ekonomske elaborate i investicije