Drop-Down Menu

 

 

 
 
 
        
 
 
            PLETENJE 
 pletenje  je   gotovo najrašireniji ručni rad jer  je svrha    istog
 bila izrada odjevnih predmeta za  sve članove domačinstva, ali se takođe koristi  i  za izradu predmeta  za   razne   druge   potrebe ( deke, pokrivaći i sl.) Obrada materijala za pletenje tj. vune umnogome jemanjezahtjevna od pripreme napr.  lana  ili    konoplje ,jer nema posla cijele godine od sadnje do tkanja. Vuna  se dobivala striženjem ovaca, zatim  , pranjem ,bojanjem i predenjem, a što se moglo raditi i u slobodnim večernjim satima   ili za kišnih  dana. Bojalo se uglavnom  prirodnim  bojama,  a  plelo zimi  za vrieme sjedeljke odmora i razgovora. početku je pletivo bilo osnovna odječa zimi , a tej  kasnije poprima    modni   karakter    te   ga   takvog  umnogome  doživljavamo  i  danas. Pletenje se radi  iz vune pomoću igala za pletenje i ima dva osnovna boda-krivi  i  pravi.    Naizmjeničnim smjenjivanjem  ova dva boda, te  ispuštanjem  očica i preplitanjem dobivaju se najrazličitiji uzorci, koji u kombinaciji više boja vune, daju neograničene mogučnosti kreatorima odjevnih predmeta.
br>
 
   
                                                                                                   Natrag