Drop-Down Menu rucni rad
menu
 
 




















Necanje stara tehnika ručnog rada koja je kod nas sve rijeđa. Prvo se pravi mreža koja se dobije vezanjem čvorića oko osnove koja određuje veličinu kockica. Potom se mreža postavlja na okvir i po shemi se kockice popunjavaju raznim tehnikama.To popunjavanje naziva se popljetanje. Gotov rad može biti različitih oblika jer se mreža izrezuje i obrubljuje po želji. Rad je naizgled sličan kukičanju, ali se necanjem dobiva puno jasnija slika. Kontrast između punih i praznih kockica je jači. Za izradu necanog rada je potrebno dosta vremena,ali takav rad godinama traje i prenosi se u nasljeđe generacijama.Nec se koristio kao prišivalo na peškire, ponjave, jastučnice, za firange ( zastore)i dr.
 
                   Natrag  



           Natrag