Bečar biti nije tako lako

da je lako bio b bečar svako

1. pravilo moraš devet dana piti i deseti dan se napiti tek onda postaneš dobar bečar.
2.pravilo s bečarske zabave nikad nemoj iči prvi doma
3. po danu moraš raditi i novce služiti a po noči skitati i drugim curama se u krevet doskitati.
4. pravilo je da nikad nemoj plačati runde.

a oj seke na visoke pete, ja sam čuo da se vi jebete

Da su meni sise u divojke ja bi siso ne bi se ni briso


igra cura i nogama klima joj da mi je biti među njima


alaj sam se nagledao sisa u batrini dok je bila misa

ljubio sam snašu na salašu kad je bio kirvaj u kobašu

 

nađoh curu iz slavonskog broda jao meni sad ko šestar hoda

nadudali samo se kao deve kao deve kad idu iz ševe

imam šupu i na šupi rupu, kroz tu rupu gledam drugu šupu

 

mladoženja i tvoje je prošlo, sad si mladoj pod papuču došo


Bi'l se htio okladiti brico, picu briješ da se ne nasmiješ!

 

Moju malu pravili u šašu pa je dali meni tamburašu


Idem šorom pucam revolverom da zaplašim kurvu sa švalerom

 

Moja mala nebudi budala ja sam bečar ti bi se udala.kad opalim kitom u bandreu, sedam sela u mraku večera