NADA RELJIĆ dipl. oec

Slavonski Brod, Naselje A.Hebrang 7/9

Životopis

(uz zahtjev za imenovanje za sudskog vještaka )

Rodena sam 30.09.1947 god.u selu Šušnjevcima opc Trnjani , Od oca Horvat Ivana i Majke Marije. Rano djetinjstvo provela sam kod djeda i bake u rodnom selu, a po polasku u školu trajno dolazim k ocu i majci u Slav. Brod. Osnovnu školu i Gimnaziju Zlatko Šnajder pohadala sam u Slav. Brodu, višu Ekonomsku školu završila sam 1969 god u Brckom , a potom se zaposlila kao racunopolagac na osnovnoj školi Ivo Lola Ribar” Slav. Brod. Pored rada nastavila sam sa studijem te sam 15.6.1977 diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ,s diplomskom radnjom iz racunovodstva kod prof. Finka. 1981 upisala sam postdiplomski studij takode u Osijeku smjer planiranje i poslovna politika . Na postdiplomskom studiju do 1989 godine položila sam s visokim ocjenama sve ispite i seminarske radnje, no uslijed raznih porodicnih drugih problema ( rastave braka, smrti roditelja, ratnih eksalacija dr.) magistarski rad nažalost nikada nisam branila.

1965. godine udala sam se za Reljic Mirka i u tom braku smo imali dvoje djece , Petra 1966.g. i Mariju 1971.g., ali nakon 23 godine braka smo se razveli i nastavila sam sama podizati , uzdržavati , a potom i oženiti odnosno udati , djecu.Na moju veliku tugu i žalost kcerka je 2004.g. nakon duge bolesti umrla, no nekako sam našla snage i zdravlja da i dalje aktivno živim , pa eto želim barem i povremeno raditi i biti ukljucena u privredne tokove društva.

Citav radni vijek sam provela na poslovima financija i racunovodstva, bilo da sam radila direktno kao racunovoda, bilo na poslovima za koje je bilo nužno poznavanje i pracenje ove struke . Druge poslove ekonomske struke ( planiranje, analiza, kalkulacije ) sam uspješno obavljala upravo zahvaljujuci dobrom poznavanju kako operative tako i zakonodavstva s podrucja financija i racunovodstva. Radila sam i u tvrtkama društvenih djelatnosti ( školstvo I SIZ-ovi ) ,zatim industrije ( ĐĐ TEP I ĐĐ Inžinjering ( domace i inozemno ĐĐ- GMH pod.) , te trgovine i usluga ( Devon) ,tako da mogu reci nema podrucja koje i operativnim i organizacionim radom u racunovodstvu i financijama nisam dobro savladala. 1990 god. Od strane ĐĐ upucena sam u poslovnu školu ( seminar transformacija kapitala ) pod vodstvom prof. Barbica i isto uspješno savladala, a od 1989 do 1995 bila sam osnivac ,suvlasnik i aktivno sudjelovala u radu privatne tvrtke INCOM-e tax prve tvrtke u Sl. Brodu registrirane za pružanje usluga u vodenju knjigovodstveno-racunovodstvenih poslova drugim pravnim osobama, te sam i kroz te poslove upoznata sa knjigovodstvom svih privrednih grana ( primarne, sekundarne i tercijalnih djelatnosti.

Kao dugogodišnji rukovoditelj i odgovorna osoba u tvrtkama cesto sam se susretala i aktivno sudjelovala u sudskim raspravama , bilo na strani tuženika, bilo kao tužitelj , u parnicama raznih vrsta u trgovackom sudu, ( od ovrha do stecaja ) , a cesto i u Opcinskom ( pri zemljišnim upisima i sporovima ) , te mi je dobro poznata pravna procedura sudskih procesa, postupaka i dokazivanja koja se izvode vještacenjem , kao i zakonodavstvo koje regulira podrucje financija i racunovodstva.

Poznajem rad na kompjutoru kako programa Windovsa ( word, exel, acess) tako i raznih knjigovodstvenih i drugih programa. Sama radim svoje web stranice www.slav-brod.com , a za to je zaista potrebno dobro poznavanje rada kompjutora od postavljanja do korištenja mnogih programa.

Služim se aktivno njemackim i pasivno engleskim jezikom.

Politicki nisam aktivna, ne pripadam niti religiji , niti ijednoj stranci, a po opredjeljenju sam social-demokrat, prioritetno humanist.

Specifikacija poslova i radnih mjesta na kojma sam radila

Od 20.02.1970 do 30.09.1975 radila sam u OŠ Ivo Lola Ribar na radon mjesto racunopolagac škole ......................... Dokaz: Rješenje o prijemu na rad

od 1.10.1975 do 5.03.1978 radila sam u strucnim službama SIZ-ova društvenih djelatnosti Slav. Brod na radnom mjestu šefa racunovodstva..................................... Dokaz:jedno rješenje o placi I suglasnost za sporazumni prekid radnog odnosa .

Od 6.3.1978 do 31.5. 1979 radila sam u ĐĐ INŽINJERING na random mjestu šefa Privredno- racunovodsrvene službe Dokaz: Odluka o prestanku rada po mom zahtijevu

Od 1.6.1979 do 31.12.1990 radila sam u ĐĐ Tvornica energetskih postrojenja na radnim mjestima kako slijedi:

od 1.6. 1979 do 30.6.1987 kao rukovoditelj u EFS-Planska- analiticka služba -dokaz :Odluka , dva riješenja o placi

Od 30.06.1987 do 11.12.1990 sam rukovoditelj ekonomsko financijeskog sektora ............................................................... Dokaz odluka o imenovanju za rukovodioca EFS , Jedno rješenje o placi

Od 22.12.1990 god do 31.12.1990 sam vd. Direktor Tvornice energetskih postrojenja

Po otvaranju stecaja nad ĐĐ TEP i po vlastitoj volji ne vracam se u ĐĐ TEP vec odlazim na biro za zapošljavanje do 31.12.1992.god.Vodila sam se kao nezaposlena , ali sam za to vrijeme pomagala djeci sudjelovala u radu pri vodenju racunovodstava tvrtki koje su svoje poslovanje povjerili našoj privatnoj tvrtci Income-tax.

od 1.1.1993.god do 31.12.2006 radim sam u našoj porodicnoj tvrtci DEVON d.o.o. na radnom mjestu direktora gdje uz ostale poslove direktora sama radim i poslove racunovodstva i financija za tvrtke Devon d.o.o , Domin d.o.o, Management club d.o.o i druge za koje smo obavljali tu vrstu usluga Dokaz: Ugovor o radu , Rješenje iz sudskog registra

Radna knjižica mi je zakljucena 2.10.2000.g.kada sam podnijela sam zahtijev za prijevremenu mirovinu ( 30 god.staža 52 starosti ) , ali kako sam na konacno rješenje o umirovljenju ( zbog sudskog postupka ) cekala punih šest godina , poslove racunovodstva i direktora tvrtki Devon i Domin sam obavljala sve do otvaranja stecaja nad istim, odnosno konca 2006.g., kada sam dobila i konacno rješenje o mirovini.

Mirovina nije velika , a kako se ja i dalje osjecam sposobnom za rad i pomoc djeci i unucima, , tijekom 2007 i 2008 god. radila sam kao vanjski suradnik racunovodstveno-financijske i ekonomsko ( porezno )savjetodavne za tvrtke Infobrod d.o.o, Kapa d.o.o . Bond grad d.o.o , Bond grad.obrt, Adepto d.o.o, i dr. tako da s am citavo vrijeme u stalnom kontaktu sa zakonodavstvom koje regulira materiju financija i racunovods tva.

Kako se i dalje osjecam sposobno i zdravo, živim sama i imam mnogo slobodnog vremena želim i dalje barem raditi u struci, biti aktivna u privrednom životu i korisna društvu , ulažem zahtijev za imenovanje za sudskog vještaka.

Prilog kao u tekstu. ................................................. .......NReljić

[nazad.png ]