NOVOSTI 2010
14.10. 2010

primila sam telefonski poziv od rudarskog inspektorata da se očitujem imam li saznanja i dokumentacije o tome, dali je Domin od 15.10.2005 do otvaranja stečaja 16.02.2006 prodavao kamen, odnosno vršio  exploataciju rudišta, iz čega se dade zaključiti da netko i na mene teži primijeniti odredbe čl.261.a., nakon čega bi se stečaj vjerojatno brže i lakše okončao u skladu sa nastojanjima "podobnih "   Na ovaj telefonski poziv   očitovala sam se 14.10.201. pismeno što objavljujem i na web.str. pa neka me  optuže svi koji imaju dokaze o tome da je Domin uistinu poslije 15.10.2005 tovario i prodavao kamen, čime bi  činio kažnjivu protivzakonsku exploataciju .Kamen se jeste vozio, al sa parcela VAM ing, a Domin je opet stajao kao i 2000.godine.

  12.10.2010

Prošlog mjeseca VTS je u dijelu preinačio , u stvari poništio presudu Trg. suda u Slavonskom Brodu u parnici Devon-Hep , nakon čega sam sam na vrhovni sud uputila tužbu tj.   zahtijev za reviziju.-

 

10.10.2010

 skupština vjkerovnika počela, ali je prekinuta uslijed zahtijeva za izuzeće stečajnog suca iz ovog stečaja  tom zahtijevu sam se pridružila i o tome uputila dopis u st 14/2001 te VTS  i Ministarstvu pravosuđa.

09.11.2010  OTVORENO PISMO VESNI BULJAN -SUCU VTS ZAGREB


 

  Natrag