Prikaz zk. uloška - neslužbena kopija


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
Stanje na dan: 05.06.2007.

 


Katastarska općina: SLATINIK MALI

Broj uloška: 445

Broj zadnjeg dnevnika:  

 

Aktivne plombe:  

 

 

ZK uložak je verificiran

 

A

Posjedovnica

PRVI ODJELJAK

 

Redni broj

Broj zemljišta (kat.čestice)

Oznaka zemljišta

Površina u

Primjedbe

m2

jutra

čhv

1.

7

PAŠNJAK KREČANA U MATIĆA GAJU

 

5

1456

 

2.

10

PAŠNJAK U RIJEKAMA

 

 

819

 

3.

12

ŠUMA U RIJEKAMA

 

 

180

 

 

B

Vlastovnica

 

Redni broj

Upisi

Primjedbe

1. UDIO 1/1

 

1.

VAM-ING DOO SLAV. BROD, Đ. PILARA BR. 20

 

 

C

Teretovnica

 

Redni broj

Upisi

Iznos tereta

Primjedbe

1.1.

Primljeno : 27 siječnja 2005. br. Z-463/05.
Na osnovi ovjerovljenog ugovora o dugoročnom kreditu od 24. siječnja 2005. br. OU-95/05. uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine upisane u A I (jedan) za glavni dug od 5.000.000,00 KN (petmilijunakuna) sa 7 % kamata godišnje te eventualnih troškova - za korist:

5,000,000.00 KN

SPOR.HIP.U TEM.2929 PU 5,6,7,12 I 13 KO SLAV. BROD

1.

SLAVONSKA BANKA DD OSIJEK, PODRUŽNICA SLAV. BROD PETRA KREŠIMIRA IV BR. 32

 

 

2.1.

Primljeno: 09. lipnja 2005. br. Z-3790/05
Na osnovi Ugovora o okvirnom zaduženju sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 01. lipnja 2005 . br. OU-771/05 uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine upisane u A I (jedan) za glavni dug od 400.000,00 KN (četiristotisuća kuna) sa pripadajućom kamatom godišnje te eventualnih troškova - za korist:

400,000.00 KN

GLAVNI UL. 110 K.O. ST. PERKOVCI

1.

SLAVONSKA BANKA DD OSIJEK, PODRUŽNICA SLAV. BROD