RIJEŠENJE PERIĆU O PODNOŠENJU IZVJEŠTAJA PO KOJEM  JOŠ NIJE POSTUPIO ( dne.21.6.2010)