Vjerovnik: Nada Reljić                                      

                  Slavonski Brod                 

4.9.2009

 

TRGOVAČKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

NA ST-14/2001 Domin u stečaju

 

 

 

Predmet:        Materijal za prvu točku dnevnog reda

skupštine vjerovnika   Domin d.o.o.u st.- 25.09.2009

 

 

Ne znam u kojem je cilju stečajni sudac postavio kao tačku dnevnog reda   Rasprava i davanje mišljenja na utvrđene vrijednosti stečajne mase dužnika, jer se ne može raspravljati i davati mišljenje o nečem za što se predhodno  nema saznanja. U slučaju stečaja Domin-a vjerovnici tih saznanja nemaju, pogotovo ako im  se procjena ne dostavi barem 15 dana prije skupštine. Smatram   da je ova točka dnevnog reda čak suvišna, da se tu nema šta raspravljati. Postoji procjena u njoj piše kolika je nabavna vrijednost , kolika je sadašnja vrijednost, piše i da je primjenjen usvojeni ( negdje ? od nekog ?)  korektivni factor 090 I 095 i  tako je iskonstruirana tzv. tržna vrijednost.  Ja sam na procjenu stavila prigovor i dostavila sucu i st. upravitelju, a stečajni sudac  smatran treba na bazi argumenata  iz istog , napraviti uvid u procjenu i  zatražiti super vještaćenje ili reviziju te procjene. Rasprava o tome može samo zbuniti vjerovnike

Nemojte  stečajni sudijo  “ pokrivati”  stečajnog  upravitelja i sebe  raspravama i  odlukama vjerovnika o stvarima za koje oni nisu ni stručni, ni  kompetentni,  ni meritorni da odlučuju. Vrijednost  može biti predmet rasprave , ali nisam sigurna da može biti i predmet o kojem  odlučuju vjerovnici . Vjerovnici donose odluku kako da se naplate iz imovine koja ima neku vrijednost, a tu  vrijednost utvrđuju stručnjaci .

No dali je to tako ili nije , zasigurno  stečajni sudac zna bolje od mene. Za nadzor rada stečajnog upravitelja i  zakonitosti sečajnog postupaka Zakonodavac je postavio suca, a  za stručne rasprave i davanje stručnih mišljenja  i nalaza , postoje sudski vještaci. Zato molim suca da pazi u kojem pravcu  će usmjeriti raspravu ,da se ista ne svede na prepucavanje “Perić-Jergić s jedne i Reljić s druge strane.  

Ipak  s obzirom da je rasprava zakazana uzimam učešće u istoj ,pa ću i vjerovnicima ispričati i napisati svoje prigovore na primljeni plan i procjenu vrijednosti temeljem kojeg je plan sastavljen. Procjenu  nisam primila uz plan , ali sam ju  nekako pribavila.

Kao vjerovnik Domin d.o.o- u stečaju   uložila sam žalbu na stečajni plan koji su vjerovnici  usvojili  5.6.2009.g. Istim sam  bila pogođena i kao suvlasnik Devona  večinskog vl. Domin-a, ali  ni kao građanin nisam mogla ostati bez prigovora s obzirom da su tim planom bile povređene sve Zakonsko-  pravne i  moralne norme. Na isto sam ukazivala ostalim vjerovnicima prije glasanja , ali logično je da su svi skloniji vjerovati i glasati prema preporuci stečajnog suca i upravitelja , a ne direktora  suvlasnika, koji je eto dopao stečaja. Međutim VTS u Zagrebu je po provjeri istinitosti svih žalbenih razloga , usvojio moju žalbu I poništio usvojeno riješenje , s preporukom da se utvrđene greške isprave.

 Osnovno na što sam se žalila jeste činjenica da se tim planom usvajalo okončanje stečaja na način da najveći vjerovnik Jergić Boško dobije cijeli Domin kao pravnu osobu sa svom imovinom i pravima tvrtke , a čija vrijednost nekoliko puta prevazilazi  dugove Domina  . Ta činjenica nije se iz plana dala vidjeti, jer je u planu pisalo da vrijednost Domina iznosi samo    4.551.089,10 kuna ,  a Jergić je bio voljan za isto isplatiti vjerovnike čak sa gotovo dvostruko većim iznosom od 8.145.803,93 kune. To bi bio zasigurno jedinstven slučaj okončanja stečajaaj i u Hrvatskoj i u svijetu.Vjerovnici  su vjerovali da će biti izmireni 100 % i glasali su za to. Za svoje obečanje nije trebao dati nikakvu garanciju osim izjavu  da će isplatiti sve vjerovnike.  Jergić je imao razloge da predloži i prihvati takav plan, jer  osim imovine dobio bi u posjed I rudište od 22 ha. sa 6.500.000 m3 kamena.  Pradajom istog po samo 10 kuna m3 dobio iznos od  vrtoglavih 65 milijujna kuna.  Tada se gradila cesta CV ,a Domin je imao ugovor sa Cestarom o prodaji tog kamena. Cestar  je čak financirao pribavljanje koncesije i zato postao vjerovnik Domina, ali je  glasao je  za takav stečajni plan No  plan je poništen uglavnom iz razloga što imovina Domina  nije bila dobro ni potpuno procijenjena , te bi takvim stečajnim planom vlasnicima bila nanešena velika šteta.Ali bilo je I drugih propusta pravne prirode.

 

O vrijednosti imovine i procjeni na koju sam se žalila i koju je VTS usvojio, pa poništio rješenje o usvajanju stečajnog plana smatram više nije potrebno raspravljati.  Moji pisani prigovori i žalba nalaze se u spisu ST 14/01  , kao i rješenje VTS .Objavila sam ih i na mojim internet stranicama  http://www.slav-brod.com, pa kog zanima više o o tome može tamo pročitati.

 

U ovom materijalu ću ipak  priložiti tablicu iz procjene  imovine iz 2006.g. tek radi uporedbe između procjene koja je rađena za plan  2007 i procjene koja je rađena za potrebe plana 2009.g.

 

 Stečajni upravitelj kaže da su  nepravilnosti koje je naložio TVS. otklonjene.

 

Ja tvrdim i dokazujem da nepravilnosti nisu otklonjene. Načinjene su još veće i još očitije , što ću i obrazložiti u ovom materijalu , a po potrebi ponovo na VTS.

 

 Nadalje, dvije godine od rješenja VTS o poništenju  usvojenog  stečajni plan  nije bilo niti skupštine niti se stečaj primakao kraju. Jedino što se desilo jeste  da je stečajni sudac svojim zaključcima tri puta raspisivao natječaj o prodaji imovine Domina , po utvrđenoj vrijednosti od 7.857.845,00. Ne znam da li se za  natječaj o prodaji imovine  Domina radila nova, neka druga procjena , a trebalo ju je raditi , ili se procjena od 4.551.081,00 kuna samo povećala na 7.857.845 kuna i proporcionalno raspodjelila po svim nekretninama .

Taj postpak nije u skladu sa stečajnim Zakonom , niti s preporukom i naredbom VTS o potrebama ispravljanja grešaka iz poništenog plana, ali se prodaja pokušala. Vjerovnici nisu o tomu bili informirani, jer  Skupština o prodaji nije sazivana niti je odlučivala. O tome su znali  samo članovi odbora vjerovnika u kojem je Jergić predsjednik, a ostali uglavnom nezainteresirani. Predestavnik Cibalae banke je naplatio potraživanje osigurano razlučnim pravom i prodajom nekretnina na Radičevoj obali, predstavnik radnika je potraživanja prodao Jergiću,  potraživanja PU nisu priznata i čekaju presudu , a Cestar uglavnom i ne dolazi na te sjednice

 

 Netko je dakle  nekako  utvrdio vrijednost Domina točno za visinu iznosa obaveza stečajne mase neovisno o stvarnoj vrijednosti i uzancama Stečajnog  Zakona pa je raspisan natječaj o prodaji  s utvrđenim vrijednostima kako slijedi:

 

rb

Površina m2

Utvrđena vrijednost  kuna

1

14/02

2.514

421.004,32

2

19

5.771

1,033.979,57

3

20

10.797

2,473.400,97

4

22

1.256

302.508,11

5

23

5.895

1,526.742,05

6

26/1

1.989

259.685,37

7

27

2.957

1.266.389,70

8

18

478

83.682,76

9

28

3.345

436.725,70

10

1.378 hv

598

x3,5967

4.956

53.726,52

ukupno

 

39.958

7.857.845,00

 

Nakon tri neuspješne prodaje tijekom 2008 i 2009 stečajni upravitelj pokušava time dokazati da imovina Domina ne vrijedi ni koliko je procijenjena, ni koliki su dugovi, jer istu eto nitko nije kupio.

 

 Nakon toga, u svibnju o.g. nam je dostavljen prijedlog novog stečajnog plana . Na taj sam prijedlog stavila prigovor. Ne znam dali i kako su se o istom očitovali drugi vjerovnici, ali sada ću iznijeti svoje osnovne svog  prigovora. U nastavku ove skupštine pod drugom točkom dnevnog reda , izložiti ću i svoj prijedlog stečajnog plana koji sam dostavila u spis .Uvjerena sam  da se ovaj stečaj  i stečaji vezani uz ovaj mogu okončati jedino na način  koji predlažem .  Moj prigovor na predloženi stečajni plan primljen  u svibnju o.g. se uglavnom odnosi opet na procijenu vrijednosti Domina.  Sam princip okončanja stečaja modelom “dug za ulog “ vrlo prihvatljiv i preporučam ga i ja,   ali najznačajniji  čimbenik u tom modelu , osim potraživanja vjerovnika, jeste vrijednost imovine dužnika.  Vrijednost imovine  odlučujuči je faktor raspodjele vrijednosti imovine  na sve koji polažu pravo na nju, a to su osim vjerovnika Domin d.o.o i vjerovnici stečajne mase DP Domin, a napose i vlasnici Domina I Devona.

 

S procjenama vrijednosti imovine u Dominu ima se problem i zato je sada to predmet ove rasprave, iz samo jednog razloga , a to je da netko nešto skupo-dobije jeftino. U tom smjeru se procjene naštimavaju, pa je ista imovina :

 

Po prvom planu i procjeni  imovina imala vrijednost u iznosu od           4.551.810,00 kuna

Po Zaključku o prodaji imovini je utvrđena vrijednost od                        7.857.845,00 kuna

Po procjeni uz ovaj plan ima vrijednost  od                                                5.200.177,61 kuna , a

Po izlasku iz stečaja ima  vrijednost od                                                      6.237.200.00 kuna      (str.12 plan-Perić)

 

U tom planu koji nam je dostavio stečajni upravitelj  ponovo se predlaže i predviđa da Jergić Boško preuzme Domin, ali sada po novom modelu. Nije više  model po kojem kupac  preuzima Domin, nego se domin preuzima zamjenom “dug za ulog”. Jergić je najprije je od mene preuzeo potraživanja, a sada s tim potraživanjima namjerava preuzeti Domin.  Pri ovom planu preuzimanja, vrijednost imovine želi se iskazati kao vrijednost osnivačkog kapitala,  pa se zbog navodnih gubitaka u poslovanju, dosadašnji kapital svodi na 20.000 kuna jednog nematerijaliziranog uloga. Vlasnici se brišu kao takvi iz sudskog registra, a novi vjerovnici  ( Jergić ) imovinu Domina unose kao novi  osnivački Kapital  i upisuju se kao 100 %  vlasnici Domina. Pri tom preuzimaju obaveze da u roku od 120-270 ( kad zarade prodajom dominovog kamena ) dana isplate ostale vjerovnike. Kao garanciju za isplatu će donijeti pismo namjere Partner banke , pa će se vjerovnici moći naplatiti  iz te garancije. (naravno , ako ju banka uopće da  kako je kao obečala  dati nakon pravomoćnosti rješenja o usvajanju ovakog stečanog plana.)  Nakon toga kapital i imovina Domina imati će  jednaku vrijednost  od  6.237.200.00 kuna, dakle preuzete obaveze prema vjerovnicima ne planiraju se  niti  knjižiti u pasivi  kao izvor  vrijednosti imovine Domina i obaveza prema vjerovnicima.

 

Ne znam tko je tu lud, ali ja sam u najmanju ruku zbunjena, iako sam ekonomist kao i kreator plana.

 

Da bih  dokazala da se procjene i plan naštimavaju u istom  cilju , tj prijenosa Domina na vjerovnika Jergića ,  ja  ću se osvrnuti i istači iskaze stečajnog upravitelja na strani  3. predloženog nam plana u svibnju 2009.g. pri čemu kada je u pitanje vrijednost imovine predlagatelj -stečani upravitelj kaže:

 

U Zaključku rješenja VTS ( strana 13.stavak3.) drugostupanjski sud upućuje prvostupanjski sud I stečajnog upravitelja na daljnje postupanje u ovoj  stečajnoj stvari. U dosadašnjem tijeku , nakon Rješenja VTS , stečajni upravitelj otklonio je nedostatke na koje je upozoreno, obavljena je dodatna procjena imovine , sukladno prokazanom popisu imovine , te obavljene i ostale radnje , koje će biti posebno navedene u pripremnoj osnovi plana , kao njegovog integralnog dijela, te se pokušanom prodajom nedvojbeno utvrdilo da nisu osnovani prigovori udjeličara o višekratno višoj vrijednosti imovine stečajnog dužnika. Nadalje na istoj str. 3 piše: Radi mogučnosti kompariranja , napominje se da prva procjena imovine stečajnog dužnika izvršena od strane sudskog vještaka odmah nakon otvaranja stečajnog postupka iznosi nešto manje od 4.000.000,00 kuna , a procjena sudskog vještaka izvršena nakon prokaznog popisa imovine koji je dostavila Nada Reljić,kao odgovorna osoba stečajnog dužnika do otvaranja stečajnog postupka iznosi 5.200.177,61 kuna.Udjeličar Devon d.o.o. u stečaju Slavonski Brod, svojim je prigovorom na prvotni stečajni plan ukazao da bez provjere , prodajom imovine , nije moguće sa sigurnošću utvrditi da se stečajnim planom neće oštetiti  udjeličari, što je u cijelosti prihvatio i Rešenjem VTS ,s obrazloženjem da je prihvaćanje stečajnog plana  “preuranjeno jer se iz sadržaja stečanog plana ne može sa sigurnošću utvrditi da tražbine stečajnog vjerovnika nebi bile namirene u potpunom iznosu u slučaju da nema plana.”

(citat str.3 plana .)

 

 

Moja rasprava tvrdnje i dokazi  ovom citatu I izjavama stečajnog upravitelja:

 

Stečajni upravitelj kada je u pitanju otklanjane nepravilnosti u ovom stečaju i  vrijednost imovine  Domina ,ima za cilj : 1. ) da Domin prenese na Jergić Boškai  2. ) naplati troškove stečajnog postupka u visini od još barem 758.181,13 kuna . Koliko je do sada naplatio od prodaje željeza objekta hidratizacije i nekretnine na Radičevoj obali mi vjerovnici  ne znamo.To ne znaju čak ni članovi odbora vjerovnika, osim možda Jergića. Perič Jozo ne brine o tvrtci  u kojoj je stečajni upravitelj , jer da brine organizirao bi bio čuvanje i tamo nebi bilo, a sada jeste , sve uništeno. Stečajni upravitelj ni za izradu plana kojeg predlaže si  nije dao truda   da bar  svoje vlastite podatke dva puta isto prepiše. Tako  kaže da je prva procjena iznosila nešto manje od 4.000.000 kuna, zaboravljajući da je osim dijela procjene građevina i zemljišta imao i procjenu opreme i zaliha i  da je u  Zapisnik skupštine od 5.6.2007 dao podatak da procjenjena imovina iznosi 4.551.068,10 kuna.  Dakle 500.000 kuna njemu je zanemariva znamenka u vrijednosti imovine Domina , kao što je zanemariva i razlika do 5.200.177,61 kuna, pa na osnovu tih “sitnih , zanemarivih “ iznosa, dokazuje kako Reljić Nada nije imala pravo kada je prigovarala i tvrdila da imovina Domina vrijedi znatno više.

 

 Činjenicom da imovina Domina  nije prodana po cijeni od  7.857.845,00 kuna, stečajni upravitelj pokušava također dokazati da imovina nema veću vrijednost  od one na koju je prigovorila Nada Reljić , (kao da Mercedes  ne vrijedi  200.000 eur-a  zato jer ga ljudi ne kupuju )

 

Činjenicom da nitko po raspisanom natječaju nije kupio Domin, stečajni upravitelj  otklanja i prigovor udjeličara  Devon d.o.o-u stečaju. To čini bez da se  sjeti  šta je o utvrđivanju vrijednosti imovine propisao stečajni Zakon. Kao da ne zna  da steč. Zakon  nije predvidio “probnu “ prodaju kao institut  utvrđivanja vrijednosti imovine . Steč. Upravitelj, ne daje obrazloženje  kako je i zašto utvrđena  vrijednosti Domina  od  “ nešto ispod “ 4.000.000,00 , rezultirala utvrđenom prodajnom cijenom u natječaju od nešto ispod osam milijuna, tj. 7.857.845,00 kn po koliko su imovinu prodavali  javnim natječajem .  Dakle ,za imovinu procjenjenu  na “nešto ispod”  4 milijuna traže u prodaji nešto ispod 8 milijuna kuna i očekuju da se javi kupac.   Zatim s činjenicom  da se  kupac nije javio dokazuju kako je procjena na “nešto ispod ”  4 milijuna kuna bila ispravna.

 

 Nadalje stečajni upravitelj laže kada piše da je obavljena  dodatna procjena imovine , sukladno prokazanom popisu imovine.  Ja jesam taj popis ponovo dostavila u spis , a dostavila sam ga i odmah po otvaranju stečaja, ali po tom popisu imovine   dopune procjene nije bilo. Imovina koja nije bila procjenjena onda, nije procjenjena ni sada,a popis neprocijenjenog dostavila sam u spis. Procjenu koja je bila sastavni dio stečajnog plana iz 2007.god.radili su sudski vještaci Đurđica Butina iz N. Kapele( građevinu ), Zvonimr Melem iz Nove Gradiške( opremu )i Kučinić d.o.o iz Požege ( zalihe kalcita ).Nih je  angažirao st. upravitelj Perić , te im  dao  dokumentaciju i naputke o “poželjnoj ”vrijednosti . Procjenjivano je po pricipu što kvaitetnije zemljište to niža cijena.Pa je napr. Velika parcela uz glavnu magistralnu cestu, sa svom infrastrukturom I parkom, procjenjena po 3,75 kuna /m3 , a parcela na kojoj su peći za vapno , puna podzemnih kanala , procijenjena je po 45 kuna m3.Pogledajte tabelu procjene na str. 12.

 

Novu  procjenu koja je sastavni dio prijedloga novog stečajnog plana , radio je sud. vještak Šimanović iz Jastrebarskog, a angažirao ga je Jergić Boško u ime i za račun naručitelja  , stečajnog upravitelja Perića

 

Što se tiče pristupa  samom procjenjivanju Šimanović nikada nije  vidio Domin , niti je Perić ikada vidio Šimanovića.  Osim možda nakon mog telefonskog razgovora sa Šimanovićem i prigovora na tu procjenu .

 

Šimanović je od dokumentacije imao elaborat o procjeni vrijednosti Domina  , a taj elaborat sam ja dala Jergić Bošku  ( dok je još surađivao samnom ) .Trebao je poslužiti za  izrade procjene za potrebe pribavljanja kredita za Domin i isplatu vjerovnika. Jergić je moj čin   zloupotrebio za osobne ciljeve ,a kada nije dobio kredit, istom procjenom  primjenom korekcionih faktora smanjuje vrijednost imovine. Elaboratom koji je rađen u  ĐĐ, Dominova je imovina procijenjena na  7. 679.565 DM što je tada iznosilo  51.547.455 HRD , a po tečaju DM od 44 KN/DM kada je vršena denominacija HRD na KN to bi  dgovaralo kunskoj vrijednosti danas   od 33.790.086 kuna. Elaborat su svojevremeno bez osobnih interesa ,  radili stručnjaci Inženjeringa ĐĐ koji su i gradili Domin. Stog razloga je Šimanovićeva procjena sadašnje vrijednosti znatno  bliža stvarnoj vrijednosti Domin-a, nego procjena iz 2006.god, rađena od strane vještaka koji su u  Dominu bili , samo kada su ga došli slikati ga radi priloga procjeni. Tako velika i obimna imovina ne može se upoznati za nekoliko sati obilaska.Razlika vrijednosti sadašnje procijene I procijene ĐĐ je nastala zbog  neprocijenjene imovine posebice peći mlina od strane Šimanovića . U ovoj raspravi predlažem da se za dio vrijednosti od 4.4 milijuna procjena poveća, a ostala neprocijenjena imovina da se procijeni nakon izlaska iz stečaja i da se prodajom dionica ( ili te imovine ) isplate vjerovnici koji ne prihvačaju suvlasništvo ili da se obnovi Domin.  Šimanovićeva procjena sadašnje vrijednosti procijenjene  imovine  je uglavnom o točna.  Stručno se služio propisanim standardima cijena, vijeka trajanja i drugih izračuna, ali  je međutim  iz procjene ispustio ( između ostalog ) peći za pečenje vapna. Ovo vjerojatno iz razloga što  bi takva vrijednost imovine Domina bila previsoka čak i za kredit, tim više što peći nisu niti će biti  u funkciji. ( a banke kredit daju samo na sredstva koja mogu raditi i zaraditi, a ne i koja bi morali prodavati)  I Šimanović i Perićevi vještaci su peći doduše  slikali i slike priložili uz procjenu, ali procjenjivali ih nisu iz istih razloga. Previše dižu vrijednost imovine.  Informativno jedna peć košta danas oko 12 milijuna eur-a. Domini ih  ima dvije. Pa i 5 % vrijednosti istih jako  vrijednost ukupne tvornice za bar 10 milijuna kuna. Elaborat Inžinjeringa ĐĐ  ima   u spisu st 19 /91 stečaj DP Domin i predsjednica suda, koja je u tom stečaju  stečajni  sudac , kao i u stečaju Devon i Domin d.o.o.

 

Ja priznam da je Šimanovićeva procjena sadašnje vrijednosti imovine Domina dobra u onom dijelu koju je Šimanović procjenio.  Moj prigovor na njegovu procjenu se odnosio na dio imovine koju Šimanović nije procjenio i na metodologiju koju je primjenio za utvrđivanje tržišne vrijednosti.Ljutila sam se na njega i pisala mu oštar dopis kojim sam ga optuživala za primjenu faktora umanjenja , sve dok nisam u procjeni našla da je čovjek lijepo napisao da je za potrebe te procjene usvojen , dakle od nekoga i negdje, korektivni factor umanjenja.Taj factor nije Šimanović unio bez da je od naručitelja dobio upute ili odluku o usvajanju visine iznosa tog Fu.  Dakle    procjena vrijednosti što ju je Šimanović radio prema elaboratu ĐĐ za potrebe dizanja kredita,  nije odgovarala potrebama   ovog  stečajnog  plana , pa  su se kreatori dosjetili kako da za ovaj za  plan procijenjenu sadašnju vrijednost smanje i  približe je vrijednostima iz procjena Perićevih vještaka iz 2006.god .Pristupili su  izradi tržišne vrijednosti Domina, pa utvrđenu sadašnju vrijednost od 22.632.000 kuna, sveli  na tržišnu vrijednost u iznosu od  5.200.177 kuna i 61 lipu ( u bobu točno izračunali)

 

 To su izračunali tako da su svaku procijenjenu  stavku imovine pomnožili sa koeficijentom 0,9 ili  0.95 i tako prvotno izračunatu i utvrđenu sadašnju vrijednost  od strane sudskog vještaka , sveli na svega 5 ili 10 % tržišne vrijednosti.

 

 Radi zaštite svoje stučnosti i mogučih posljedica sudski vještak Šimanovič je pri takvom  korigiranju  vrijednosti, ispod svake stavke sadašnje vrijednosti  korigirane  na iznos tržišne vrijednosti  napisao klauzulu  : Za potrebe ove procjene usvaja se jedinstveni korekcioni factor umanjenja radi lošeg održavanja i potrebe sanacije.Fu = 0.95 tržišna  vrijednost je Sadašnja vrijednost  x 0,05.) ili Fu = 0.90 a tržišna vrijednost je sadašnja  vrijednost x 0,10.  Kad već raspravjamo o ovoj temi, tada tražim da se stečajni upravitelj očituje, tko je, gdje, zašto, na temelju čega I u čije ime ,usvojio ove korektivne faktore vrijednosti.

 

Ja  sam ŽDO uputila zahtjev da istraže tko je i gdje usvojio jedinstveni korekcioni factor radi potreba ove procjene i održavanja jer je Fu 0.90  primjenio  čak i na novoizgrađeni i novouređeni objekt upravne zgrade  koji sam zidala za dom umirovljenika. Ako šta je održavano, ta zgrada jeste. Velikim dijelom je novosazidana  i bila je 2-3 mjeseca  pred puštanjem u funkciju.  

 

 Nije li možda ista  i namjerno tijekom ovog stečaja umnogome uništena ( nestala su  sva vrata,sva oprema  kupatila, svi parketi  u 26 soba, sav inventor iz kuhinje  i što šta još )  kako bi izgledalo  da ono što je ostalo  tržišno ne   vrijedi više od 10 % sadašnje  vrijednosti. Ako i  nije namjerno, ali nebriga o njoj od strane Perića je evidentna. Otpustio je čuvara, pasa više nema, zgrada nije osigurana, a Perić  tamo ne zalazi.

 

Međutim u svojim težnjama  za tako niskom vrijednošću imovine,  koju je i vještaku  teško bilo kako iskonstruirati, oni koji su usvajali primjenu korekcionog faktora ,bili su vrlo nerazumni  i nespretni , pa je činjenica  neopravdanosti primjene tih faktora veoma  uočljiva.

 

 Nisu se valjda dosjetili dati gsp. Šimanoviću da izradi procjenu u kojoj nebi posebno izkazao vrijednosti  dokumentacije, komunalnih i vodoprivrednih naknada i taksa , a posebno vrijednost građenja ,odnosno  da za potrebe ove procjene  vrijednost iskaže u samo jednom iznosu,pa je  vještak Šimanović vrlo stručno ,profesionalno i pedantno razdvojio vrijednosti  investicija u dokumentaciju od vrijednosti gradnje.

 

 Građevina se slažem se  treba održavati i vrijednost iste može biti umanjena zbog neodržavanja, ali sredstva uložena u dokumentaciju,projekte  takse, dozvole, naknade i sl. se ulažu se jedan puta za svagda i njihova vrijednost se ne umanjuje zbog neodržavanja.

 

 Sadašnja vrijednost objekta se smanjuje uslijed uporabe i vijeka trajanja, a ova ulaganja se kroz amortizaciju  objekta ,kao trošak vračaju se  investitoru.  Time se osiguravaju  sredstva za novu gradnju, ali se ista više nikada ne ulažu u iste namjene  za postoječe gradnje.

 

Dakle dokle god se neki  objekt u potpunosti ne amortizira  , odnosno dokle god  uopće postoji on  pri procjeni i kupoprodaji ima najmanju vrijednost u visini  izdataka    koje investitor imao prije početka gradnje.( projekti, naknade, dozvole I sl.)  Često ljudi upravo iz tih razloga kupuju stare ruševne objekte, jer oni sa sobom nose vrijedna stečena prava na.pr. priključaka za energente, pa se pri kupovini takvih objekata prolazi ako ne jeftinije ono se  brže I lakše, prolazi  kroz process pripreme investicija.

 

 Za održavanje i popravak građevinskih objekata  ne plaća se ponovo ni građevinska  dozvola, ni komunalne naknade , ni priključci i sl. , jer te izdatke u  cijeloj vrijednosti sadrži i  neodržavana zgrada  najčešće već od samog od početka investiranja.

 

Koeficijent korekcije smanjenja sadašnje vrijednosti radi potreba održavanja   ne može se  dakle primjeniti I na smanjenje vrijednosti ovog dijela ukupne vrijednosti građevine. Međutim u Dominu korektivni Fu-faktor umanjenja primjenjen je radi “ veće efikasnosti sniženja vrijednosti “ne samo na građevinski dio, već na ukupnu vrijednost građevina uključujući dakle i na  investicione izdatke na dokumentaciju, nadzor,takse I dr.

 

 

    Kao rezultat primjene korektivnog faktora umanjenja na cijelu vrijednost građevine , vrijednost   građevinskog dijela smanjena je za veći iznos nego je uopće ta vrijednost utvrđena.Te imamo slijedeći rezultat ove pprocjene i primjene Fu.

 

  Sadašnja vriednost građevine sastoji se po procjeni od:                                                 kuna

 

1.Vrijednosti ulaganja u dokumentaciju,nadzor,kom.naknede  u iznosu   od               5.001.448

 2. Vrijednosti gradnje  od                                                                                            14.398.828

Ukupno vrijednost građevinskih  objekata  je :                                                         19.400.277                         

 A Iznos  smanjenja vrijednosti izračunat primjenom Fu 0,90 do,0,95                     17.522.785

 

Kako vrijednost investicionih ulaganja u dokumentaciju taksa i naknade ne može biti smanjena već ostaje  nepromjenjena to je dakle vrijednost gradnje za 3.231.273 kn. manja od nule.To kao da je Domin ostao nekom dužan za troškove rušenja građevinskih objekata  i da objekata tamo više uopće nema.

 

 Detaljniji prikaz izračuna :

 

U ovoj  procjeni po kojoj Domini ima tržišnu vrijednost   od  5.200.177,61  ( a koji  pojam vrijednosti   Zakonodavac u stečajnom Zakonu ne spominje ) vrijednost je za potrebe ovog stečajnog plana  izračunata  je kako slijedi:

                                                                                                                                                       kuna

Nova vrije.građenja         Eur 3.081.552                                                                                22.187.174

I-spravak vrije-amortiz.     Eur   374.453                                                                                 2.786.897

 

Sadašnja vrijednost            2.694.474  Eur                                                                           19.400.277

 

Od toga

komunalni doprinosi (za građ dzv.)                                                                                         2.664 .817

vodovodna naknada                                                                                                                       380.675

troškovi projekta                                                                                                                         1.034.104

nadzor                                                                                                                                               413.641  

priključci ( vode , struje, lina , telef )                                                                                           508.211  

 

ukupno investicioni izdaci negrađevinskog karaktera                                                        5.001.448                          

vrijednost  gradnje  građ.objekata                                                                                          14.398.827

ukupno:sadašnja.vrijednost.građevinskih..objekata                                                            19.400.277

 smanjenje  vrijednosti  zbog usvojenog ( ?)  korekc. Fakt.                                                  17.541.823

izračunata ( korigirana )UKUPNA tržišna vrijednosti građeviskih objekata                     1.968.454

plus vrijednost zemljišta                                                                            3.231.723  pa je tako..                                                                                                                            danas ukupna vriednost domina izračunata na :                                                     5.200.177            kuna

 Zbog toga dakle  što je primjenom Fu vrijednost građenja postala “ vrijedna– 3.032.395  kuna.Ta negativna vrijednost “pokrivena “ je pozitivnom vrijednošću investicionih ulaganja u ne-građevni dio, pa  ukupna vrijednost svih građevina u Dominu iznosi  1.968.454 kune.

 

Tržišna vrijednost građevinskih objekata u Domin je čak  za 2,5 puta manja od sadašnje  vrijednosti investicija u dokumentaciju, kom. naknade,dozvola i priključaka

 

Kada se na tako “utvrđenu “vrijednost građevinskih objekata od                                 1.968.454 kn,dodala

 vrijednost zemljišta ( tu se ne može dogovarati FC za potrebe održavanja )               3.231.723kn. dobila se

UKUPNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST   DOMINA                                                                        5.200.177

 

A stečajni upravitelj izjavljuje  je ova procjena  po vrijednosti “blizu” prvoj procjeni i kako su dakle obje točne i da Domin ne vrijedi toliko koliko ja pričam. Ja pak evo analizom procjene  dokazujem  da procjene jesu blizu , ali ne zbog  toga što Domin uistinu ne vrijedi , nego zbog naputaka i usvajanja faktora,  koje su vještaci dobili prilikom izrade procjene.  Pa tako na zadnjoj stranici svoje procjene  ,koju  Jergić zacjelo nije pokazao banci u cilju dobivavnja kredita ,sudski vještak piše: citiram

 

“ Napominje se da su  pojedinačnim procijenjenim vrijednostima predmetnog zemljišta   građevina sadržaneI sadašnje stvarne procjene vrijednosti postrojenja i opreme koji su u njih ugrađeni  ili su za njih čvrsto vezani. Uz to što je svako od postrojenja opreme zastarjelo , znatno su devastirana i oštećena, a vitalni dijelovi otuđeni tako da ih je moguće koristiti isključivo  kao “staro željezo “ jer njihova tržišna vrijednostne može pokriti ni troškove njihove demontaže , uklanjanja te odvoženja s a lokacije.

   

Tom napomenom dakle stečajni vještak obrazlaže rezultat svoga rada  kojim je vrijednost Domina sa sadašnje vrijednosti od 22.632.000 kuna  usvojenim faktorom umanjenja smanjio za preko 90 % odnosno na 5.200.177 kuna ,i ukazuje zapravo da se Domin ne može utržiti čak ni za toliko novaca. Kako je vrijednost građenja negativna u iznosu od 3.032.395 kuna nikome se ne isplati za te građevine dati 1.968.454 kune koliko vrijedi dokumentacija nakon pokrića gubitka na objektima građenja, jer mu ta dokumentacija ne koristi, ako ne želi zidati tvornicu vapna. Ta se  dokumentacija može baciti,  a negativni troškovi gradnje  se tada pokrivaju drugom imovinom Domina, što je dakle zemljište. Zemljište vrijedi taman toliko te  nešto malo više , koliko  će eventualni kupac građevinskih objekata trebati da iste svede na vrijednost  od 0,00 kuna., odnosno da sve poruši i odveze u smeće.  

 

Dakle ovom procjenom vjerovnici mogu očekivati slijedeću naplatu svojih potraživanja:

Vrijednost zemljišta                                                                                                3.231.723 kune

Negativna razlika između  sadašnje vrijednosti građevinskih

 objekata  vrijednosti i umanjenja ( Fu)te vrijednosti                                   -  3.032.395 kuna

za očekivati je utržak od prodaje sve imovine Domina u iznosu od             199.328 kuna

 

Kako  troškovi stečaja osim već dosada naplačenih ( ?) iznose još              758.181,13 kuna , to če nam steč. upr. biti veliki  gubitnik ovog stečaja , gubitak u poslovanju je dakle:         558.853,13 kuna

Koji će iznos valjda platiti država , a vjerovnici i vlasnici  će biti sretni ako to ne budu morali platiti oni  I neće biti nesretni što sami eto neće napalaiti niti kune iz ovog stečaja.

 Nadalje po istim uputama dobivenih od onih koji su usvojili korektivne faktore umanjenja , sudski vještak navodi kako su u ovoj procjeni sadržane sve vrijednosti i zemljišta i građevinskih objekata sagrađenih na njima  , ali i postrojenja koja se u tim objektima nalaze.

 

 Sudski vještak piše da je procjenjeno sve a taj naputak je dobio iz razloga da kad  Nada Reljić kaže kako nije procjenjeno sve Perić istakne nalaz tog vještaka , zamaše tim papirom po zraku i time ubjedi sve druge vjerovnike kako Nada izmišlja. No da nebi ja izmišljala barem zemljište napr.sami  zbrojite podatke uz procjenu priloženih gruntovnih izvadaka i uporedite sa podacima kvadrature iz procjene vrijednosti tih parcela I uočiti će te da : zemljište parcela br.   26/1   površine  1989 m2  nije procjenjena , da je zemljište parcele br.23 površine 5895 m2 procjenjeno samo  BRP 3.135 m2 ,a površina ostatka zemljišta od 2760 nije procjenjena ,nije procijenjena parcela kč.br 598 zk 246 površine  1378 hvati tj. 4956 m2 ukupno dakle neprocijenjo zemljište ima površinu od  9.705 m2.  Nadalje, da je parcela br.28 površine 3345 asvaltiranog parkirališta procijenjena po cijeni od 12 eur m2 odnosno kao građevinska ledina , a ne kao zemljište s objektima niskogradnje.

 

 Što se tiče objekata na zemljištu sudski vještak nije bio u Dominu , osim možda kasnije , a nije  imao ni svu dokumentaciju , nego je procjenu slagao prema oznakama građevine sa katastarskog izvatka.Vidio je neku oznaku pa pitao naručitelja šta je to , a ovaj mu rekao klasirnica ili drobilica, ili laboratorij. A sudski vještak tako zapisao. i tako u procjeni dobio da  Domin na parceli 22 ima zgradu  ( valja nekaku ) površine 323.50m2 , da Domini ima  dvije klasirnice  ( nap parc.19 I na par.20 ), dvije drobilane ( na parceli 14 i na parceli 20 ), a sušaru i mlin na parceli 20, kao i napr.betonski zgradu “Laboratori “ površine 398 m2.

 

Dugo sam godina u Dominu ,znam da Domini ima Laboratorij, ali isti je smješten na drugom katu temelja  peći za vapno. U prizemlju je kompresornica, a na drugom katu su pogoni za napajanje peći  strujom. U dokumentaciji Domina nema niti jednog nacrta, ni građevinske ni uporabne dozvole za zgradu laboratorija, ali eto u procjeni Šimanovića takva zgrada, iako je relativno  malena ipak kao postoji. S druge strane niti je u prvoj procjeni bilo , a niti u Šimanovićevoj sada ,postoje građevinski objekti peći za vapno, i građevinski objekti mlina i sušare.  Šimanović ju istina spominje kao treću stavku procjene , ali piše da je ista na kč. Br. 20 , te  da ima površinu od 258,350 m2.  Na stranici  11 elaborata Šimanović i procjenjuje sušaru i mlin površine 253 m2 a 400 eur po 1m2 ukupne sadašnje vrojednosti 101.232 eura odnosno 728.870 kuna koju “usvojenim “  Fu svodi na tržišnu vrijednost od 60.350 kuna. Šimanoviću je naručitelj  rekao da je zgrada sušare i mlina, jer je naručitelj procjene ( odnekuda )  znao da je u toj zgradi bio jedan palični mlin. Taj mlin je “ nestao “ tijekom ovog stečaja, a jednom mi je Jergić rekao kako tamo nije ni bilo nikakg mlina. Međutim sudeći po  informaciji koju je dobio Šimanović naručitelj je ipak znao da je tamo mlin bio. Šimanović nije mogao tu zgradu  s nazivom sušara i mlin procijeniti temeljem dokumentacije , jer u dokumentaciji ta zgrada ima naziv mlinica živog vapna. U toj zgradi se nalazio mlin za mljevenje živog vapna , a zgrada je   sazidana kao aneks objekta hidratizacije gdje se vapno gasilo i mljelo se gašeno vapno. Mlinica živog  vapna zidana je od cigle, a uz nju je bio objekat hidratizacije ,čelične od konstrukcije  takođe 253 m2  po jednom katu, a zgrada je imala 5 katova i  visinu oko 40 metara.Bila je to kvalitetna čelična konstrukcija identična  konstrukcijom zgradi milovičke u ĐĐ. Ona je  tijekom stečaja 2007.g.   prodana kao staro željezo , po cijeni od 350 ili 450 kn. tona. U isto vrijeme staro željezo na tržištu RH i  u svijetu (imalo je  cijenu od 110 do 120  eur/tona. Domin je dobio ponudu od tvrtke KTK Motori za prodaju te konstrukcije po 900 kn. tona, s plaćanjem 50 % odmah, a 50 %  pri izlazku natovarenih  kamiona iz dvorišta   Domina, no na odboru vjerovnika ta ponuda je odbijena ili nije ni razmatrana.Nadam se da ćemo  jednoga saznati zašto je tako odlučeno i prodano po duplo nižoj cijeni od ponuđene.Taj object takođe nije bio procjenjen prije prodaje, a ne znam dali je bilo procjene nekretnine u Radičevo obali, ili je ista prodana nagodbom po tržišnoj cijeni nekoj- daj šta daš. A kupac Jerković mi reče da je za to  dao 100.000 eur-a.Banci je valjda dano 560.000 kn. Jer za kamate je još uvije vjerovnik ( samo ne znam zašto je još razlučni i sa zabilježbom  na nekretnine ) , a nešto “sitno” je valjda ostalo i za troškove stečaja i stečajnog upravitelja.

 

Nadalje kad je riječ o Šimanovićevoj procjeni građevinskih objekata Domina, a to se desilo i kod prve procjene, na nijednoj  parceli nema zgrada bilo koje površine, a koje bi imale površinu i u visini, odnosno katove.  Svi su, barem , prolazili kraj Domina,svi su morali vidjeti zgrade koje strše u visinu , svi su ih čak I slikali i u elaborate slike stavili, ali procijenili nisu. Takva su u Dominu bila tri objekta. Hidratizacija je porušena i sada su još dva tako visokaiI vitalna objekta i to su :

 1.) objekat pogona za pečenje vapna i taj je na parceli broj 20 i

2) postoji mlin i sušara za sušenje i mljevenje rudače-minerala kamena  krečnjaka ,a taj se građevinski objekt nalazi na parceli br. 22 

 

Šimanović je na stranici 15 procijenio parcelu br. 22. Opisao ju je sam riječju zgrada površine 323,50 met2

Procijenio ju je  po površini 294,09 m2 a 450 eur-a po 1.m2 i  dobio vrijednost građenja  132.340 eur-a , sadašnju vrijednost od 89.638,91 eur uključivo s cijenom dokumentacije, dok vrijednost same gradnje iznosi svega 62.200,23 eura.  Tu cijenu dobio je za površinu samo jednog nivoa gradnje tj.prizemlja. A zgrada ima 5 katova svaki visine barem 8 metara. Dakle 4 kata nisu procijenja.

 

Kako onda vjerovati u izjavu Šimanoviča u kojoj kaže  da su procijenjeni su procijenjeni svi objekti pa i postrojenja koja se u tim objektima nalaze.Ovaj zgradi nije čak znao dati ni ime mlin sa sušarom, dakle niti je imao dokumentaciju, niti ju je vidio osim ucrtanu u katastarskom planu, niti je nekog za nju pitao , ili mu taj kog je pitao nije znao reći, a nije mu se išlo u Domin pa da vidi šta u toj zgradi ima. U dokumentaciji Domina ima barem 10 registatora dokumentacije na kojima  piše naziv mlin kamenog brašna I sušara kamena  . Ako stečajni upravitelj uopće zna u kojoj zgradi je dokumentacija, i ako dokumentacije još ima.

 

2.) Objekat zgrade u kojoj su peči ,i pogon pečenja vapna  koji je gotovo duplo viši, ima 8 katova , a barem dvoduplo duži i širi od mlina takođe je naslikan , ali takođe nije procijenjen.

 

Nadalje,sudski vještak piše, ponavljam se: “ Napominje se da su  pojedinačnim procijenjenim vrijednostima predmetnog zemljišta   građevina sadržane sadašnje stvarne procjene vrijednosti postrojenja i opreme koji su u njih ugrađeni  ili su za njih čvrsto vezani. Uz to što je svako od postrojenja opreme zastarjelo , znatno su devastirana i oštećena, a vitalni dijelovi otuđeni tako da ih je moguće koristiti isključivo  kao “staro željezo “ jer njihova tržišna vrijednostne može pokriti ni troškove njihove demontaže , uklanjanja te odvoženja s a lokacije. 

 

Ja postavljam pitanje naručiocu  ove procjene, od kuda informacija da su postrojenja i oprema zastarjela. Znade li sudski vještak  za graditeljstvo nešto više o postrojenjima za pečenje vapna. Ja zaključujem da nezna, jer da zna , tada to što je nepisao nebi napisao. Tada bi znao da  okomite i obručaste  peči proizvođača wermestelle i danas još predstavljaju  najbolju proizvodno postrojenje u proizvodnji vapna , da je najvitalniji dio tih peči  čelični plašt koji je gotovo neuništiv, a  to se  nije moglo oštetiti ili ukrasti Osim plašta , najvredniji su i najskuplji  temelji peći Ovi su pak izrađeni od visokoarmiranog betona, i takođe su gotovo neuništivi i  nisu pokradeni .Oni se i ne  mogu prodati u staro željezo, ali se u njima uz relativno mala ulaganja može napraviti oko 800 m2 poslovno stambenog prostora. Ti temelji su dva kada iznad zemlje, imaju provedenu svu infrastrukturu ,a iz tih prostorija pokraden  je samo dio  stolarije  i  radijatori  . Taj object nije  procijenjen ovom procjenom. Unutar plašta peći  su obložene visokokvalitetnom vatrostalnom opekom , za koju  bi se u slučaju rušenja peći radi prodaje plašta u staro željezo  mogla dobiti pristojna cijena , jer je isto veoma pogodno za izgradnju sušara, pečenjara  i sl.  Ja sam ipak , a i nadalje bih  čekala dok GIR Kalun Drniš skupi novce, jer oni žele kupiti te peći . Jedna takva peć košta nekoliko milijuna eur-a , pa bi se i po cijeni od  samo 10 %  vrijednosti dobio zaista lijep novac, koji bi bio dovoljan da pokrije sve dugove i Domina I Devona.

 

 U staro željezo se eventualno može prodati   čelična konstrukcije  koja nosi plašt peći i  stepenište kojim se ide gore na 8- mi kat. Vidite, netko tamo jeste išao zasigurno i od naših naručitela ove procjene, jer eto procjenitelj ima inforamaciju da je tamo mnogo pokradeno, iako se to se doduše vidi i s ceste. Od kad je nastupila druga godina stečaja, tj  kada  se prodavala čelična konstrukcija objekta hidratizacije i peći su ogoljene. Nisu više obložene onim plavim limom koji se uvijek vidio iz daleka. Volila bih da nije, jer bi tada znala da barem nisu prodane i stepenice do gore. A bez da je išao gore nebi mogao pogoditi cijenu.Ili je možda ipak i to ošlo u staro željezo. No  3000 m2, limenog  krova nema ni na skladištu   ,a bio je  do otvaranja stečaja. Neko valjda pokro. U maramicu, pa maramicu u đep. A čuvar Mika prije toga dobio otkaz To se nije  moglo ukrasti ni bez dizalice, a dizalica ne ulazi preko ograde kao seoski lopov  niti na sat-dva, već najmanje na dan dva. Ali Bože moj tko bi išao svaki drugi dan u Domin u kontrolu. I to još iz Velike. Ili plaćao 2-3000 kn. mjesečno čuvara.Pa što ako je Zakon napisao da je stečajni upravitelj dužan osigurati čuvanje imovine ili osigurati sebe za slučaj šteta koje nastupe uslijed nesavjesnog rada. Predsjednica suda ovo tolerira  , a što Nada Reljić piše prijave, o tom po tom. Šta je sve nestalo ču vidjeti  kad završi stečaj. Ako se još budem mogla do gore popeti.

 

Toliko od mene o procjeni, da ne duljim jer bila bi to još duga, duga prića. Nadam se da se ni stečaj više neće odužiti, barem ne s ovim stečajnim upraviteljem koji nije bio u stanju da barem portira Miku pita gdje je šta i šta je šta , ako se nije htio konzultirati sa mnom ili tražiti po dokumentaciji.  Pa da je barem popis imovine koji sam mu dva puta dala dostavio sudskom vještaku, ili da je čitao moju žalbu zbog kojeg je poništen stečajni plan znao bi mnogo više o imovini Domina nego sada nakon četiri godine stečaja. Možda barem nešto više zna o onoj imovini koja je nestala. No o tome ću pod trečom točkom dnevnog reda ,ako prihvatite  proširenje dnevnog reda, pri čemu ću dostaviti popis imovine koja je nestala i uništena tijekom stečaja , ovo što ja znam i koliko sam vidjela  kad sam bila  proljetos sa Slavkom   slikala.

 

 Nisam građevinski stručnjak, ekonomist sam kao i stečajni upravitelj.Jedan sam od prvih  tisuću postdiplomaca ( br. Indexa 671 ) istog ekomskog fakulta , sve ispite i radnje sam položila s odličnim i vrlo dobrim uspjehom ,samo imam  jednu diploma manje. Nemam  diplome za stečajnog upravitelja, pa stoga pitam, dali se to u školi gdje se uči za stečajnog upravitelja uče ovakvi izračuni procjena vrijednosti imovine, ili je to znanje svladao kao samouk, jer na ekonomskom fakultetu nas tako nisu učili. Ili stečajni upravitelj ovu procjenu nije ozbiljno ni pogledao osim u brojku koju Šimanović napisao kao zadnju s riječima –tržišna vrijednost Domina je 5.200.177,00 . Stečajni upravitelj zna iz iskustva da je njegova riječ istinita, predsjednica povjeruje,  njezina riječ je zakon, pa vjerovnici izglasaju. Ipak me čudi da  upravitelj s obzirom na ishod prvog stečajnog plana, nije računao na to , da ću i ovu  procjenu ja  pogledati malo bolje, a da u Dominu znam svaku travku , ako i trave tamo ima. Očito ne pridaje značaj mom laprdanju, ali   Ovakva procjena pada u žalbenom postupku  na svakom sudu i ne mora se biti stručnjak da se vidi da je ista iskonstuirana  s nekim drugim ciljem, nego je to predviđeno Stečajnim  i ovršnim Zakonom.  Ne trebaju ni nikaki drugi  dokazi za kazneni postupak , jer isti proizlazi iz  same analize ovih procjena.

 Vjerujem da je vjerovnicima sada jasno zašto prigovaram ovoj procjeni i planu zasnovanom  na njoj I iznosim činjenice  i dokaz da  vrijednost Domina  po OVOJ PROCJENI iznosi:

 

Sadašnja vrijednost građevinskih objekata .                            19.400.277 kn.

Vrijednost zemljišta                                         .                             3.231.723   kn.

UKUPNA SADAŠNJA VRIJEDNOST DOMINA.                           22.632.000  kn.

 

i  nitko nije imao i nema prava usvajati neke korektivne faktore umanjenja ove vrijednosti da ju  svede na vrijednost od 5.200.177 To već pripada u domenu kriminala.

 

Da zaključim ova procjena je nepotpuna i loša, nije mogla ni biti bolja ako se uzme da ju je radio netko tko nije u Domin niti bio.  Međutim ,  dobro je u njoj što se procjenitelj rukovodio procjenom ĐĐ i  normativima cijena zemljišta,  gradnje i dokumentacije i  tako se  sadašnjom vrijednošću  onog  što je procijenio približio realnoj cijeni  danas.  Stoga ju ja prihvaćam u dijelu u kojem je imovina obuhvaćena, ali samo u slučaju da se utvrđena sadašnja vrijednost ne korigira nikakvim faktorima umanjenja i da se napokon pristupi okončanju ovog stečaja. Takvu procjenu sadašnje vrijednosti trebao bi prihvatiti vjerovnik Jergić, jer je  tu procjenu samo bez primjenjenih faktora umanjnja radi pribavljanja kredita ,  predavao u nekoliko banaka. U   koliko pak  najveći vjerovnik i pod njegovim i Perićevim utjecajem skupština vjerovnika  prihvati procjenu  na 5.200.177 kuna izkonstruiranu “ usvojenim “ faktorima umanjenja, tada će se izradom,  analizom ,ocjenom i procjenom Dominove imovine pozabaviti mnogo stručniji znalci od mene  zaposleni u institucijama vlade, USKOK-a RH pa ako treba i Europe. Zato tražim od suca da na ovoj skupštini maksimalno štiti Zakonitost odlučivanja , da zabrani donošenje nezakonitih odluka na skupštini koji će štetiti ne samo vjerovnicima Domina, već i Devona i DP Domin- a I vlasnika. A i suca samoga.

 

Nadalje, osim ovih vrijednosti Domin ima i druge imovine čije vrijednosti nisu obuhvaćene  ovom procjenom i čije procjenjivanje iziskuje puno i vremena i novca a to su : napr.  , dalekovod,ceste  ,drenažni putevi na rudištu ,ambalaža za pakovanje , dr.  Ima imovine koje je naplata neizvjesna ( sporovi i potraživanja u tijeku, prava na exploataciono polje, koncesiju i sl.  ), te imovine tvrtke   receptura za proizvode  i atesta za iste. No ima i imovine koja ovom procjenom nije obuhvaćena  iako je procjenjena prvom procjenom , a ima  imovine koja je poznata  i utvrđena drugim dokumentima po vrijednosti, te smatram da se u ovom momentu vrijednost te imovine mora pripisati sadašnjoj vrijednosti . Ovo se odnosi

_

zemljište parcela 26

1989

214.812

cij. 15 eur m2-  šimanovićeve  cij.

zemljište zk

kč 598

4956

53.763

cijena utvrđena zaključkom o prodaji

parc-dio

par.23

2760

298.080

15 eur/m2

po procj. Šimanović

UKUPNO ZEMLJIŠTE

9705

566.655

vršna snaga. 1800 kw x 1349+PDV

2.962.711

po cijenama hep-a

1.9.09-

OPREMA

191.000

obuhvaćena 1. procjenom

zalihe granulata 24.362,61

395.128

vrijednost iz steč .plana 2007

ulaganja u koncesij

284.506

priznata otraživana CESTAR

ukupno:

4.400.000

povećanje sadašnje vrijednosti

 

 Plus SADAŠNJA VRIJ.–po pr. Šimanovića                      22.632.000  kn

SVEUKUPNO SADAŠNJA

SADAŠNJA  VRIJEDNOST IMOVINE DOMINA              27.032.000 kn

 

 

Kao građanin mogu se složiti  s mišljenjem nekih vjerovnika da je vrijednost imovine od 27 milijuna kuna visoka kada govorimo o imovini i namaterijalnim stanjima općenito. Ali  27 milijuna kuna je  3,5 milijuna eura, a  kad se uzme da je ta tvornica kad se zidala prije ni 30 godina koštala preko 30 milijuna dolara , tada ona dakle po sadašnjoj vrijednosti od 27 milijun kuna odnosno 3,5 milijuna eur-a , vrijedi tek nešto više od 10% vrijednosti izgradnje 1981.g., a građena je za vije trajanja od 80 godina.

 

 Vrijednost je tim veća , što ova imovina u okviru tvrtke Domin d.o.o. ,  donosi u “miraz” i posjed a uskoro  i  vlasništvo i koncesiju  na rudište rudište sa procijenjenim zalihama od   6,5 milijuna mineralnog kamena CaCo3.,  višestruke vrijednosti od same tvornice vrijednosti osnovnig njenih sredstava. Svođenje procjenjene sadašnje vrijednosti od 27 milijuna kuna faktorom umanjenja 0.90 na vrijednost od svega 10 % , značilo bi svođenje na vrijednost izgradnje od 1 %, a što smatram da je ipak nedopustivo.

 

Da  ovaj material nebi bio nedorečen  u odgovoru na pitanje koje se samo nameće,  tj pošto je i kako onda prodana imovina DP-Domina u stečaju st 19/1991 osvrnuti ću se i odgovoriti na to. Kako je naprijed napisano imovina DP Domina bila je procijenjena na 7.679.565.DM. Utvrđene tražbine vjerovnika iznosile su 2.740.910 DM.  ( vidi st 14/91 ) Vjerovnici su se dakle mogli namiriti prodajom imovine Domina, ali kako  za  imovinu DP Domina-u stečaju nije bilo kupaca pa time ni kupovnine iz koje bi se namirili vjerovnici,  pristupilo se  procjeni Domina kao pravne osobe. Dinamičku procjenu  vrijednosti sa stanovišta rada , rezultata rada , dohotka i buduće dobiti radili su strčnjaci iz službe razvoja ĐĐ i po toj procjeni Domin kao pravna osoba procijenjen je na 1.700.000 DM. Relativno niska vrijednost Domina  sa stanovišta  metode buduće dobiti ,proizlazila je iz činjenice da je Domin građen kao politička investicija radi zapošljavanja oko 350 radnika  radnika tog kraja I da je radi visokih troškova proizvodnje vapna u kojoj su se zapošljavali ti radnici i prije stečaja svake godine ostvarivao gubitak u poslovanju, a gubitak je pokrivala DPZ.  Osim toga peći za proizvodnju vapna bile su otvaranjem stečaja 1991.g. ugašene i  trebalo je  bilo uložiti jako velika sredstva za njihovo ponovno puštanje u rad. Grupa vjerovnika je tada predložila da za dugove od 2.737 milijuna preuzmu tvornicu DP Domin kao pravnu osobu vrijednu 1.700 milijun DM. Vjerovnici su time bili izmireni sa 61,23 % svojih potraživanja. Kako svi vjerovnici nisu prihvatili ovakav način izmirenja svojih potraživanja,tvrtka Devon d.o.o. je preuzela obavezu da iste u ugovorenom  roku isplati u skladu s ugovorom o prodaji  i ugovorima  o kreditu koju su neki vjerovnici  s Devonom potpisali. Time  je okončan stečaj nad DP Domin, a nastavljen je stečaj nad stečajnom masom DP Domin , jer je Devon ostao u obavezi u istu uplatiItiti ili vjerovnicima isplatiti još    795.797,99 DM iz kojih sredstava je trebalo da se namire vjerovnici DP Domina koji nisu prihvatili udjel u suvlasništvu. Ti vjerovnici su se otvaranjem stečaja nad Devonom ( st-14/2001) prijavili u stečajnu masu i složiti će te se da njima zasigurno pripada odgovarajući udio stečajne mase Domina d.o.o.- u ovom stečaju. Radi se dakle o tri stečaja ,( Domin, Devon i DP DOMIN) u kojima vjerovnici polažu pravo na istu imovinu,  jer je s tom imovinom osnovan Domin d.o.o.

 

Danas međutim procjena  dinamičkom metodom imovine Domin d.o.o nebi dala tako nisku  procienjenu vrijednosti Domina kao pravne osobe, iz razloga što su novi vlasnici utvrdili novi proizvodni program , i za isti pribavili ateste,  koji  ima široko tržište stočarstva, poljoprivrede i cestogradnje, koji donosi velike prihode s  visokom stopom dobitii akumulacije.

 

  Na dan otvaranja stečaja Domin je imao zaključen ugovor o prodaji kamena samo sa tvrtkom Cestar u vrijednosti od preko 54.000.000 kuna, s troškovima od ni 30 %  i dinamički gledano Domin danas (  za  razliku od st 14/ 91 do 94). vrijedi čak dvostruko više nego je vrijednosti njegove imovine.

Prije stečaja tvrtka Igonel  tj. Jergić Boško  imao je ugovor o kupovini 700.000 m3 krečnjaka po cijeni od 7 kn m3 , dakle ukupno 4.900.000 kuna. Danas  na temelju  svojih  potraživanja , stečajnim planom koji on predlaže, za od 2.335.000 kn  želi dobiti  cio Domin sa zalihama tih 700.000 m3 granulata kalcita i 6.500.000m3 kamena.  U tom cilju je  ta potraživanja kupio je tuđim (novcem  Zemana) od radnika po cijeni od 60 do 80 % utvrđenih iznosa potraživanja radnika iz stečajne mase Domina.

 

Stoga Tražim da stečajni sudac  sadašnju vrijednost imovine Domina od 27.032.000 kuna unese kao najnižu vrijednost  koja će se uvrstiti  kao osnovna ili početna  vrijednost za okončanje stečaja po bilo kojem modelu, ili odredbi stečajnog zakona.

 

Zaključak i moj prijedlog po ovoj točki dnevnog reda Skupštine

 

Kad je već zakazana rasprava na ovu temu, predlažen da stečajni vjerovnici  ( ako su stečajnim zakonom  takve odluke  ovlašteni  donositi )  prihvate procjenu imovine po sadašnjoj vrijednosti procjenjene od strane vj. Šimanovića  u iznosu od  22.632.000 kuna , te povećanje ove vrijednosti  za 4.400.000,00 kuna za imovinu  utvrđenu po stanju i  vrijednostma iz  procjene 2006.g. te cijena HEP-a, a  za zalihe vrećica i ulaganja u koncesiju   po knjigovodstvenim cijenama. Predlažem da se NE PRIHVATI  primjena korekcionih faktora i smanjenje sadašnje vrijednosti ,odnosno da ne prihvate plan u kojem će se vrijednost imovine utvrditi tzv. Tržišnom  vrijednosti ,već da se prihvati da je  vrijednost Domina SADAŠNJA VRIJEDNOST utvrđena po sudskom vještaku Šimanoviću , uvećana za  imovinu neosporne poznate vrijednosti.

 

Sa svoje strane kao vjerovnik i Domin-a i Devona i DP Domina ,te kao većinski vlasnik Devona   obavezujem se da na takvu vrijednost neću stavljati prigovor niti ulagati žalbu.  Suglasna sam da se vrijednost ostale neprocijenjene imovine  u ovom momentu ne procijenjene, (a koja ima veoma visoku vrijednost) već da se  procijeni nakon izlazka iz stečaja. Suglasna sam  da se naknadno procijenjena imovina   ne raspoređuje niti  na vlasnike niti na sadašnje vjerovnike, već da se s time napravi serija dionica koja će se ponuditi na tržište , a iz polučene prodaje istih Domin će se renovirati i isplatiti one vjerovnike , koji sada ne prihvate niti jednu drugu mogućnost naplate potraživanja, osim ispate u novcu.

 

  Ovakvu odluku predlažem iz razloga što imovina Domina  koja je predmet ove rasprave  ustvari pripada ne samo vjerovnicima Domina, nego čak i prije vjerovnicima DP Domin-a stečajne mase, pa i vjerovnicima Devona –u stečaju. Stvarna sadašnja vrijednost imovine je dovoljno velika da se iz iste mogu namiriti svi .

Najbitnije je da Domin iziđe iz stečaja, da može ostvariti uvjete za dobivanje koncesije, a tada će zasigurno i vrijednost dionica porasti.  Tada će Domin  dobiti koncesiju , dobiti u vlasništvo 23ha rudišta koje već 30 god. ima u posjedu, nastaviti s radom i investiranjem, i zasigurno isplatiti svoje dugove i biti dobar privredni subject ove Županije.

 

Ukoliko pak vjerovnici  i stečajni sudija ne prihvate ovaj prijedog već  prijedlog koji nam je dostavio stečajni upravitelj i kojim bi se Domin dao vjerovnicima ( Jergiću i dr.) po vrijednosti od 5.200.000 kuna tada je, kako kaže predsjednik  Sanader, stečaj opet u banani .Ja ću opet uložiti žalbu i budite uvjereni da će VTS opet  poništiti   takvo rješenje, jer naša zemlja ipak nije banana republika ,iako nažalost još ima pritisaka da takva ostane ili postane. Ovo nije pretnja ovo je borba za zakonitost , pravo i pravdu. Nadam se da do toga neće doći, a ako dođe, ovaj material će služiti kao žalba u svakom žalbenom  postupku, na neki drugi stečajni plan i rješenje o okončanju stečaja Domin na neki drugi način od onog koji  predlažem pod točkom 2 ove skupštine Od stečajnog upravitelja tražim da ukoliko želi ostvariti naknadu za rad u ovom stečaju podnese obračun sa svim dokazima i svim troškovima  , prihodima i isplatama od dana otvaranja stečaja do dana okončanja stečaja. Smatram da je nedopustiv račun po kojem za troškove stečaja Domin duguje još preko 100.000 eur-a , da ne znamo koliko je do sada potršeno prihoda od prodaje čelelične konstrukcije objekta hidratizacije,  i nekretnine na Radićevoj obali. Troškovi stečaja moraju se opravdati i dokazati,jer su izuzetno veliki čak i u odnosu na veliku vrijednost Domina. Troškovi stečaja prema prijedlogu stečajnog plana ,iznose  s naplaćenim 20 %  vrijednosti od 5.200.177,  koju stečajni upravitelj kao vrijednost Domina ističe i   duplo više nego što  je procijenjena  sadašnja vrijednost od 413.641,00kn.  troškova nadzora nad izgradnjom  svih građevinskih objekata i postrojenja u Dominu.  Ja    to smatram neprimjerenim i nedopustivim, tim više što do sada od rada odnosno nerada, nebrige, površnog , nestručnog i neodgovornog rada stečajnog upravitelja , Domin, a time i vjerovnici i vlasnici  već četiri godine ,imaju samo štete. Gruba sam kad ovo moram napisati, ali i ovaj materijal dokaz je u prilog mojih kvalifikacija stečajnog upravitelja.

 

Prilog: tablični pregled I  i II procjene sudskih vještaka .

Ovo se dostavlja radi  (kako reče  Perič ) uporedbe , a i radi dokazivanja da to što on kaže i nije baš tako.

Ista imovina vrijednosti različite , a čini se približno iste. No samo se čini.

                                                         po prvoj procjeni      %                         po drugoj procjeni   %

 

zemljište                                           1.062.806,25       24                                   3.231.723,00     62

građevinski objekti                         2.901.644,20      64                                    1.968.454,88    38

oprema                                                191.510,00        4                                        nema

kalcit                                                    395.128,00        8                                        nema

ukupno                                             4.551.089,10        100                              5.200.177,88   100

4.550.000 I 5.200.000 i nije možda tako velika razlika , ali pogledajte strukturu procjene i kako se primjenjivao korektivni factor i mnogo toga će biti jasno.Vještaci su se složili samo u jednom, peći , struju ,posjed rudište,prava  ,parnice i još dosta toga  nisu procjenjivalji.  Slučajno možda ? Ista imovina, isti cilj samo metodologije vještaka različite . Tko je lud, tko zbunjen ocijenite sami.

 

PREDLAŽEM DA SE DONESE ODLUKA :

 

1.       Da se ne usvaja primjena faktora umanjenja sadašnje vrijednosti  imovine procijenjene po sudskom vještaku Šimanoviću  2.9. 2009.g.

 

2. Da se prihvaća procijenja  sadašnje vrijednosti imovine izvršena po sud. Vještaku šimanoviću po kojoj procijenjena imovina ima sadašnju vrijednost u iznosu od 22.632.000,00 kuna

 

3. Da se sadašnja vrijednost imovine poveća za vrijednost od  i  4.400.000,00 kuna  koliko iznosi sadašnja vrije. Imovine neobuhvaćene procijenom Šimanovića, a koja vrjednost je utvrđena ranijim ( prvom I trećom ) procjenama, cijenama HEP-A( za vrijednost vršne snage ) i priznatim potraživanjima Cestaru ( za ulaganja  u koncesiju.

 

4. Da se utvrdi  sadašnja vrijednost imovine iz koje se imaju izmiriti vjerovnici Domina iznosi 27.032.000 kn.

 

1.9. 2009                                                                                             Predlagatelj : Reljić Nada dipl. Oec